Publications of Nagy, B.

Jaritz G. The Visual Image of the 'Other' in Late Medieval Urban Space : Patterns and Constructions. In: Keene D, Nagy B, Szende K, editors. Segregation – Integration – Assimilation : Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe. Farnham: Ashgate; 2009. p. 235-49. (Historical Urban Studies Series).
Laszlovszky J. Crown, Gown and Town : Zones of Royal, Ecclesiastical and Civic Interaction in Medieval Buda and Visegrád. In: Keene D, Nagy B, Szende K, editors. Segregation – Integration – Assimilation : Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe. Farnham: Ashgate; 2009. p. 179-203. (Historical Urban Studies Series).
Nagy B. Monasztikus szőlőtermesztés és borfogyasztás a középkori Nyugaton. In: Dénesi T, Csoma Z, editors. "ad vinum diserti..." : monostori szőlő- és borgazdálkodás. Budapest: Magyar Bortörténeti Társaság; 2009. p. 41-52.
Nagy B. Magyar vonatkozások Luxemburgi Károly önéletrajzában. In: Körmendi T, Thoroczkay G, editors. Auxilium historiae : tanulmányok a hetvenesztendős Bertényi Iván tiszteletére. Budapest: ELTE BTK; 2009. p. 225-30.
Nagy B. The Towns of Medieval Hungary in the Reports of Contemporary Travellers. In: Keene D, Nagy B, Szende K, editors. Segregation – Integration – Assimilation : Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe. Farnham: Ashgate; 2009. p. 169-78. (Historical Urban Studies Series).
Nagy B. Magyarország külkereskedelme a középkorban. In: Kubiny A, Laszlovszky J, Szabó P, editors. Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon : Gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Budapest: Martin Opitz Kiadó; 2008. p. 235-76.
Nagy B. Közép-Európa politikai arculata Mátyás korában. In: Farbaky P, editor. Hunyadi Mátyás, a király : Hagyomány és megújulás a királyi udvarban 1458-1490. Budapest: Budapesti Történeti Múzeum; 2008. p. 205-8. Abstract

Közép-Európa politikai arculata Mátyás korában

The Political Face of Central Europe in the Matthias Era

Nagy B. The Political Face of Central Europe in the Matthias Era. In: Farbaky P, editor. Matthias Corvinus, the king : Tradition and renewal in the Hungarian royal court 1458-1490. Budapest: Budapest History Museum; 2008. p. 205-8.
Nagy B. Luxemburgi IV. Károly önéletrajza – az első két fejezet. In: Krász L, Oborni T, editors. Redite ad cor : tanulmányok Sahin-Tóth Péter emlékére. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó; 2008. p. 321-8. Abstract

Luxemburgi IV. Károly önéletrajza – az első két fejezet

The Autobiography of Charles IV – The First Two Chapters

Nagy B. Some Characteristics of Urban Development in Hungary in the Period of the Re-Foundation of Cracow in 1257. In: Biedrzycka A, Kutylak-Hapanowicz A, editors. Europejskie miasta prawa magdeburskiego : tradycja, dziedzictwo, identyfikacja : European cities of Magdeburg law : Tradition, heritage, identity. Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa; 2007. p. 113-7.

Eltérő hagyományrendszerek együttélése : Luxemburgi IV. Károly és a dinasztikus uralom legitimációs lehetőségei

Cohabitation of differing traditions : Charles IV of Luxemburg and the Legitimation of Dynastic Power

Nagy B. Magyarország külkereskedelme a középkorban. In: Gyöngyössy M, editor. Magyar középkori gazdaság- és pénztörténet. Budapest: Bölcsész Konzorcium; 2006. p. 175-98. Abstract

Magyarország külkereskedelme a középkorban

Foreign trade of Hungary in the Middle Ages

Miklós I, Meyer IM, Nagy B. Moments of the Boltzmann distribution for RNA secondary structures. Bulletin of Mathematical BiologyBulletin of Mathematical Biology. 2005;67(5):1031-47. Abstract

Moments of the Boltzmann distribution for RNA secondary structures

We here present a dynamic programming algorithm which is capable of calculating arbitrary moments of the Boltzmann distribution for RNA secondary structures. We have implemented the algorithm in a program called RNA-VARIANCE and investigate the difference between the Boltzmann distribution of biological and random RNA sequences. We find that the minimum free energy structure of biological sequences has a higher probability in the Boltzmann distribution than random sequences. Moreover, we show that the free energies of biological sequences have a smaller variance than random sequences and that the minimum free energy of biological sequences is closer to the expected free energy of the rest of the structures than that of random sequences. These results suggest that biologically functional RNA sequences not only require a thermodynamically stable minimum free energy structure, but also an ensemble of structures whose free energies are close tothe minimum free energy.

Monumenta historica Budapestinensia. Vol 14. Erdei G, Nagy B, editors. Budapet: Budapesti Történeti Múzeum; 2004.
Klaniczay G. Nemzeti szentek a késő középkori egyetemeken. In: Erdei G, Nagy B, editors. Változatok a történelemre : tanulmányok Székely György tiszteletére. Vol 14. Budapest: Budapesti Történeti Múzeum; 2004. p. 237-49. (Monumenta historica Budapestinensia; vol 14). Abstract

Nemzeti szentek a késő középkori egyetemeken

National saints in late medieval universities.Examines the foundation of universities in Central Europe in the 14-15th centuries, and discusses on the preachers held at the universities and concludes in light of medieval university of Pécs that the universities had a great effect on the development of the cult of national saints.

Nagy B, Bak JM. Bergbau (Mittelalter, Ungarn). In: Hösch E, Nehring K, Sundhaussen H, editors. Lexikon zur Geschichte Südosteuropas. Wien: Böhlau; 2004. p. 109-10.
Nagy B, Bak JM. Forint. In: Hösch E, Nehring K, Sundhaussen H, editors. Lexikon zur Geschichte Südosteuropas. Wien: Böhlau; 2004. 234.
Nagy B, Bak JM. Niederungarische Bergstädte. In: Hösch E, Nehring K, Sundhaussen H, editors. Lexikon zur Geschichte Südosteuropas. Wien: Böhlau; 2004. 481.
Nagy B, Bak JM. Partium (Partes adnexae). In: Hösch E, Nehring K, Sundhaussen H, editors. Lexikon zur Geschichte Südosteuropas. Wien: Böhlau; 2004. 534.
Nagy B, Bak JM. Severiner Banat. In: Hösch E, Nehring K, Sundhaussen H, editors. Lexikon zur Geschichte Südosteuropas. Wien: Böhlau; 2004. 614.
Nagy B. Bibliográfiai bevezetés a középkori történelem forrásaiba és szakirodalmába. In: Klaniczay G, editor. Európa ezer éve : A középkor. Vol 1. Budapest: Osiris; 2004. p. 29-66. (Osiris tankönyvek; vol 1). Abstract

Bibliográfiai bevezetés a középkori történelem forrásaiba és szakirodalmába

Bibliographic introduction to the sources and literature of medieval history.

Sághy M. A lerinumi Paradicsom : szerzetesség az 5. századi Provance-ban. In: Erdei G, Nagy B, editors. Változatok a történelemre : tanulmányok Székely György tiszteletére. Vol 14. Budapest: Budapesti Történeti Múzeum; 2004. p. 103-10. (Monumenta historica Budapestinensia; vol 14). Abstract

A lerinumi Paradicsom : szerzetesség az 5. századi Provance-ban

The paradise of Lérins : monasticism in 5th-century Provence

Szende K. Nemzedékről nemzedékre : tanulásra vonatkozó adományok a középkori pozsonyi végrendeletekben. In: Szálka Z, Nagy B, Szende K, editors. "Az élet tanítómestere" : ünnepi tanulmányok Gyapay Gábor 80. születésnapjára. Budapest: Fazekas Öregdiákok Társasága; 2004. p. 119-42.
Szende K. Parva cum laude : humanisták a késő középkori magyar városokról. In: Erdei G, Nagy B, editors. Változatok a történelemre : tanulmányok Székely György tiszteletére. Budapest: ELTE BTK Közép- Koraújkori Történeti Tanszék; 2004. p. 269-75.
Nagy B. Luxemburgi IV. Károly neveltetése. In: Nagy B, Szálka Z, Szende K, editors. "Az élet tanítómestere" : ünnepi tanulmányok Gyapay Gábor 80. születésnapjára. Budapest: Fazekas Öregdiákok Társasága; 2004. p. 93-100. Abstract

Luxemburgi IV. Károly neveltetése

Education of Charles IV of Luxemburg

Nagy B. Wine Trade in Early Medieval Europe. In: Kovács G, editor. "Quasi liber et pictura" : tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Budapest: ELTE Régészettudományi Intézet; 2004. p. 383-6.
Nagy B. Gazdaság a Karoling Birodalomban. In: Klaniczay G, editor. Európa ezer éve : A középkor. Vol 1. Budapest: Osiris; 2004. p. 175-82. (Osiris tankönyvek; vol 1). Abstract

Gazdaság a Karoling Birodalomban

Economy in the Carolingian Empire.

Nagy B. A gazdasági fellendülés kiindulópontja : a mezőgazdaság. In: Klaniczay G, editor. Európa ezer éve : A középkor. Vol 1. Budapest: Osiris; 2004. p. 223-31. (Osiris tankönyvek; vol 1). Abstract

A gazdasági fellendülés kiindulópontja : a mezőgazdaság

The origin of the economic prosperity : the agriculture.

Nagy B. A "XIV. századi válság" és a gazdasági erővonalak átrendeződése. In: Klaniczay G, editor. Európa ezer éve : A középkor. Vol 2. Budapest: Osiris; 2004. p. 199-207. (Osiris tankönyvek; vol 2). Abstract

A "XIV. századi válság" és a gazdasági erővonalak átrendeződése

The problem of the crisis of the 14th century and the changing structure of the economic trends.

Nagy B. "A legtartósabb kétségkívül az oktatás" : Beszélgetés Székely Györggyel. In: Erdei G, Nagy B, editors. Változatok a történelemre : tanulmányok Székely György tiszteletére. Vol 14. Budapest: Budapesti Történeti Múzeum; 2004. p. 13-8. (Monumenta historica Budapestinensia; vol 14).
Tatárjárás. Nagy B, editor. Budapest: Osiris; 2003. Abstract

Tatárjárás

The Mongol Invasion.

Laszlovszky J. Tatárjárás és régészet. In: Nagy B, editor. Tatárjárás. Budapest: Osiris; 2003. p. 453-68. Abstract

Tatárjárás és régészet

The Mongol Invasion and Archaeology.

Nagy B. Előszó. In: Tatárjárás. Budapest: Osiris; 2003. p. 9-13.

A különbségek összekötnek? – szegregáció, integráció és asszimiláció a középkori városokban : beszámoló a Közép-európai Egyetemen tartott konferenciáról, 2003. február 20-22.

Differences connect : Segregation, integration and assimilation in medieval towns : Report on the conference organised by the CEU.

Szőlőkultúra és borfogyasztás a középkorban

Viticulture and wine consumption in the Middle Ages.

Arab támaszpont a délfrancia partvidéken

Arab stronghold in the coast of southern France.

Nagy B. Borkereskedelem a középkori Anglia és Gascogne között. In: Benyák Z, Benyák F, editors. Borok és korok : bepillantás a bor kultúrtörténetébe. Budapest: Hermész Kör; 2002. p. 83-92.
A középkor szeretete : történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére. Klaniczay G, Nagy B, editors. Budapest: ELTE BTK Közép- Koraújkori Történeti Tanszék; 1999.
Geréby G. Eternal allegiances : Duns Scotus' place in the debate about the possibility of an eternally created world. In: Nagy B, Sebők M, editors. The man of many devices, who wandered full many ways ... : Festschrift in honor of János M. Bak. Budapest: CEU Press; 1999. p. 372-83.
Jaritz G. Young, rich, and beautiful : The visualization of male beauty in the late Middle Ages. In: Nagy B, Sebők M, editors. The man of many devices, who wandered full many ways ... : Festschrift in honor of János M. Bak. Budapest: CEU Press; 1999. p. 61-77.
Klaniczay G. Szent László kultusza a 12-14. században. In: Klaniczay G, Nagy B, editors. A középkor szeretete : történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére. Budapest: ELTE BTK Közép- Koraújkori Történeti Tanszék; 1999. p. 357-74.
Klaniczay G. Köszöntő. In: Klaniczay G, Nagy B, editors. A középkor szeretete : történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére. Budapest: ELTE BTK Közép- Koraújkori Történeti Tanszék; 1999. p. 9-11.
Klaniczay G. Images and designations for rebellious peasants in late medieval Hungary. In: Nagy B, Sebők M, editors. The man of many devices, who wandered full many ways ... : Festschrift in honor of János M. Bak. Budapest: CEU Press; 1999. p. 115-27. Abstract

Images and designations for rebellious peasants in late medieval Hungary

Traces the formation of the stereotype of the rebellious peasant the 15c.

Klaniczay G. Preface. In: Nagy B, Sebők M, editors. The man of many devices, who wandered full many ways ... : Festschrift in honor of János M. Bak. Budapest: CEU Press; 1999. XV-XVII.
Laszlovszky J. Field systems in medieval Hungary. In: Nagy B, Sebők M, editors. The man of many devices, who wandered full many ways ... : Festschrift in honor of János M. Bak. Budapest: CEU Press; 1999. p. 432-44.
Péter K. Az olvasó nő eszménye. In: Klaniczai G, Nagy B, editors. A középkor szeretete : történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére. Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar; 1999. p. 323-32.
Perczel I. Mankind’s common intellectual substance: a study in the Letters of Saint Antony and his Life by Saint Athanasius. In: Nagy B, Sebők M, editors. The man of many devices, who wandered full many ways ... : Festschrift in honor of János M. Bak. Budapest Hungary, H: CEU Presss; 1999. p. 197-213.
Sághy M. Keresztes háború és nemzeti propaganda : Pierre Dubois : A Szentföld visszafoglalásáról. In: Klaniczay G, Nagy B, editors. A középkor szeretete : történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére. Budapest: ELTE BTK Közép- Koraújkori Történeti Tanszék; 1999. p. 121-31. Abstract

Keresztes háború és nemzeti propaganda : Pierre Dubois : A Szentföld visszafoglalásáról

Crusade and national propaganda : Pierre Dubois's De recuperatione Terre Sancte

Sághy M. The adventus of Constantius II to Rome 357 A.D. In: Nagy B, Sebők M, editors. The man of many devices, who wandered full many ways ... : Festschrift in honor of János M. Bak. Budapest: CEU Press; 1999. p. 148-59.
Sebők M. Sebastian Thököly and His Sensibility Towards Religious Questions. In: Nagy B, Sebők M, editors. The man of many devices, who wandered full many ways ... : Festschrift in honor of János M. Bak. Budapest: CEU Press; 1999. p. 583-95.
Szende K. A város másik fele : a nők szerepe a magánéletben, a munkában és a közösségi szférában. In: Klaniczay G, Nagy B, editors. A középkor szeretete : történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére. Budapest: ELTE BTK Közép- Koraújkori Történeti Tanszék; 1999. p. 301-12.
Szende K. Was there a Bourgeoisie in Medieval Hungary? In: Nagy B, Sebők M, editors. The man of many devices, who wandered full many ways ... : Festschrift in honor of János M. Bak. Budapest: CEU Press; 1999. p. 445-59.
Nagy B. A terenzói látomás. In: Klaniczay G, Nagy B, editors. A középkor szeretete : történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére. Budapest: ELTE BTK Közép- Koraújkori Történeti Tanszék; 1999. p. 133-41. Abstract

A terenzói látomás

The vision of Terenzo.

Nagy B. Borkereskedelem a középkori Anglia és Gascogne között. In: Benyák Z, Benyák F, editors. Borok és korok : bepillantás a bor kultúrtörténetébe. Budapest: Hermész Kör; 1999. p. 79-90. Abstract

Borkereskedelem a középkori Anglia és Gascogne között

Wine trade between medieval England and Gascogny.

Nagy B. Transcontinental trade from East-Central Europe to Western Europe (fourteenth and fifteenth centuries). In: Nagy B, Sebők M, editors. The man of many devices, who wandered full many ways ... : Festschrift in honor of János M. Bak. Budapest: CEU Press; 1999. p. 347-56. Abstract

Transcontinental trade from East-Central Europe to Western Europe (fourteenth and fifteenth centuries)

Analyses routes and goods (primarily cloth, and gold and silver) carried from the region to Western Europe.

Somfai A. Hildegard von Bingen : a vízió hatalma és a hatalom víziója. In: Klaniczay G, Nagy B, editors. A középkor szeretete : történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére. Budapest: ELTE BTK Közép- Koraújkori Történeti Tanszék; 1999. p. 93-103.
Szakács BZ. The Holy Father and the devils, or could the Hungarian Angevin Legendary have been ordered for a pope? In: Nagy B, Sebők M, editors. The man of many devices, who wandered full many ways ... : Festschrift in honor of János M. Bak. Budapest: CEU Press; 1999. p. 52-60.
Nagy B. Krónika. In: Árokszállásy Z, editor. Britannica Hungarica világenciklopédia. Vol 11. Budapest: Magyar Világ Kiadó; 1998. 92.
Pető A. Minden tekintetben derék nők. A nők politikai szerepei és a nőegyesületek a két világháború közötti Magyarországon. In: Nagy B, editor. Szerep és alkotás : női szerepek a társadalomban és az alkotóművészetben. Debrecen: Csokonai Kiadó; 1997. p. 268-79.
Gyáni G. A cselédkép változatai a századelő diskurzusában. In: Nagy B, A. Sárdi M, editors. Szerep és alkotás: Női szerepek a társadalomban és az alkotóművészetben. Csokonai; 1997. p. 227-34.
Nagy B. Thököly két levele III. János György szász választóhoz 1684-ben. In: Kalmár J, editor. Miscellanea fontium historiae Europaeae : emlékkönyv H. Balázs Éva történészprofesszor 80. születésnapjára. Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar; 1997. p. 117-20. Abstract

Thököly két levele III. János György szász választóhoz 1684-ben

Two letters of Imre Thököly written in 1684 to Prince Elector John George III

Book review : Complaints from the periphery

This article reviews the book "The New Cambridge Medieval History, Vol. II" by Rosamond McKitterick.

Book review : The New Cambridge Medieval History and Trade and Industry in the Middle Ages

This article reviews the books "The New Cambridge Medieval History Vol. II." by Rosamond McKitterick and "Trade and Industry in the Middle Ages : The Cambridge Economic History of Europe, Vol. II" by Michael M. Postan and Edward Miller.

Nagy B. 800 – A nyugat első császára. In: Poór J, editor. Ötven nagyon fontos évszám : fejezetek az egyetemes és a magyar történelemből. Budapest: Lord; 1995. p. 56-62. Abstract

800 – A nyugat első császára

800 – The first emperor of the West

Nagy B. 962 – A Német-Római Császárság születése. In: Poór J, editor. Ötven nagyon fontos évszám : fejezetek az egyetemes és a magyar történelemből. Budapest: Lord; 1995. p. 63-70. Abstract

962 – A Német-Római Császárság születése

962 – The birth of the Holy Roman Empire

Nagy B. 1176 – A legnanói csata. In: Poór J, editor. Ötven nagyon fontos évszám : fejezetek az egyetemes és a magyar történelemből. Budapest: Lord; 1995. p. 96-103. Abstract

1176 – A legnanói csata

1176 – The battle of Legnano

Nagy B. 1278 – Három király csatája. In: Poór J, editor. Ötven nagyon fontos évszám : fejezetek az egyetemes és a magyar történelemből. Budapest: Lord; 1995. p. 120-7. Abstract

1278 – Három király csatája

1278 – The battle of three kings

Nagy B. Some remarks on the early medieval wine trade and wine consumptio. In: Association IEH, editor. Recent doctoral research in economic history : D-sessions : Proceedings of the eleventh International Economic History Congress, Milan, September 1994. Milano: Universita Bocconi; 1994. p. 29-36.
Nagy B. Szerzetesi reformok és szerzetesi életmód a 10. század végi Angliában (Aelfric apát Colloquium című műve alapján). In: Draskóczy I, editor. Scripta manent : ünnepi tanulmányok a 60. életévét betöltött Gerics József professzor tiszteletére. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem; 1994. p. 11-25. Abstract

Szerzetesi reformok és szerzetesi életmód a 10. század végi Angliában (Aelfric apát Colloquium című műve alapján)

Monastic reforms and monastic life in England at the end of the 10th century : the Colloquy of abbot Ælfric.

Nagy B. A kora középkor borforgalma. In: Jónás IS, editor. Társadalomtörténeti tanulmányok a közeli és a régmúltból : Emlékkönyv Székely György 70. születésnapjára. Budapest: ELTE BTK Egyetmes Történeti Tanszék; 1994. p. 21-8. Abstract

A kora középkor borforgalma

The wine trade of the early Middle Ages.

Book review : Das Geschäftsbuch des Krämers Paul Moritz

This article reviews the book "Das Geschäftsbuch des Krämers Paul Moritz : Moritz Pál kalmár üzleti könyve (1520—1529)" by Károly Mollay.

Nagy B. A XIII. századi mezőgazdasági irodalomról. In: Jónás IS, editor. Emlékkönyv Székely György 65. születésnapjára. Budapest: ELTE BTK Középkori Egyetemes Történeti Tanszék; 1989. p. 66-73. Abstract

A XIII. századi mezőgazdasági irodalomról

The Agricultural Literature in the 13th century.

Book review : VII.Gergely

This article reviews the book "VII.Gergely" by György Székely.

A gregorián naptárreform sorsa Magyarországon

The history of the Gregorian Calendar in Hungary.