Publications of Péter, K.

Book review : Balázs, Mihály: Ferenc Dávid. Ungarländische Antitrinitarier IV.

This article reviews the book "Ferenc Dávid. Ungarländische Antitrinitarier IV. Bibliotheca Dissidentium. Répertoire des non-conformistes religieux des seizième et dixseptième siècles édité par André Séguenny" by Mihály Balázs.(Valentin Koerner: Baden-Baden & Bouxwiller, 2008. (Tome XXVI. Bibliotheca Biographica Aureliana CCXXII.) 325 p.)

Péter K. A vallásügy a bécsi békében. In: Papp K, Jeney-Tóth A, editors. Frigy és békesség legyen : a bécsi és zsitvatoroki béke. Vol 8. Debrecen: Debreceni Egyetem Történeti Intézete; 2006. p. 171-5. (Bocskai-szabadságharc 400. évfordulója; vol 8).
Péter K. Az Esterházy-család felemelkedése. In: Czoma L, editor. Arisztokrácia, művészetek, mecenatúra : az Esterházy-család : a 2004. április 22-23-án megtartott konferencia előadásai. Keszthely: Helikon Kastélymúzeum; 2005. p. 7-37. (Kastélykonferenciák). Abstract

Az Esterházy-család felemelkedése

Proceedings of the conference held on 22-23 April, 2004.

Péter K. Házasság a XVII. századi Magyarországon. In: Faragó T, editor. Bölcsőtől a koporsóig : szöveggyűjtemény a történeti demográfia tanulmányozásához. Budapest: ÚMK; 2005. p. 90-4.
Péter K. Európai Iskola. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó; 2004.
Péter K. Kanizsai Dorottya. In: Szentpéteri J, editor. Szürke eminenciások a magyar történelemben. Budapest: Kossuth; 2003. p. 46-50.

Book review : Magyar leveleskönyv

This article reviews the book: "Magyar leveleskönyv" edited by Balogh József, Tóth László. (Bp. 2002. Corvina, 2 vols, 636, 526 p.)

Péter K. Szerelem és házasság a Hajnal-határtól keletre. In: Szentmártoni Szabó G, editor. Ámor, álom és mámor : a szerelem a régi magyar irodalomban és a szerelem ezredéves hazai kultúrtörténete : tudományos konferencia, Sátoraljaújhely, 1999. május 26-29. Budapest: Universitas; 2002. p. 1-24.
Péter K. Pataki diákok a Sárospataki Református Kollégiumban 1671-ig. In: Dienes D, Szabadi I, editors. Doctrina et pietas : tanulmányok a 70 éves Barcza József tiszteletére. Debrecen; Sárospatak: Debreceni Református Hittudományi Egyetem; Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei; 2002. p. 171-81.
Péter K. The Golden Age of the Principality. In: Köpeczi B, editor. History of Transylvania. Vol 2. New York: Columbia University Press; 2002. p. 3-229. (Atlantic studies on society in change; vol 2). Abstract

The Golden Age of the Principality

Volume II.: From 1606 to 1830

Péter K. Bethlen Gábor (1580–1629). In: Rácz Á, editor. Nagy képes millenniumi arcképcsarnok : 100 portré a magyar történelemből. Budapest: Rubicon; 2002. p. 96-9.
Péter K. Esterházy Miklós (1582–1645). In: Rácz Á, editor. Nagy képes millenniumi arcképcsarnok : 100 portré a magyar történelemből. Budapest: Rubicon; 2002. p. 100-2.
Péter K. Kanizsay Orsolya (1520–1571). In: Rácz Á, editor. Nagy képes millenniumi arcképcsarnok : 100 portré a magyar történelemből. Budapest: Rubicon; 2002. p. 67-8.
Péter K. A családról. In: Pál J, Rüsz-Fogarasi E, editors. Studii de istoria moderna a Transilvaniei : omagie profesorului Magyari András. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană; 2002. p. 105-17. Abstract

A családról

Magyari András Emlékkönyv. Tanulmányok Erdély újkori történelméről.

Péter K. A jobbágy házasodási szabadsága az örökös jobbágyság korában. In: Fodor P, Pálffy G, Tóth IG, editors. Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére. Vol 2. Budapest: MTA TKI Gazdaság-és Társadalomtörténeti Kutatócsoport; 2002. p. 333-52. (Gazdaság- és tárasadalomtörténeti kötetek; vol 2).
Péter K. The first ten years of the children. In: Beloved Children : History of Aristocratic Childhood in Hungary in the Early Modern Age. Budapest: CEU Press; 2001. p. 39-83.
Péter K. Nők önállósága, férfiak önállósága a társadalomban. In: Újváry Z, editor. Ezredforduló, századforduló, hetvenedik évforduló : ünnepi tanulmányok Zimányi Vera tiszteletére. Piliscsaba: PPKE Bölcsészettudományi Kar; 2001. p. 383-94.
Péter K. The way from the church of the priest to the church of the congregation. In: Andor E, Tóth IG, editors. Frontiers of faith : religious exchange and the constitution of religious identities 1400-1750. Vol 1. Budapest: European Science Foundation; Central European University; 2001. p. 9-20. (Cultural exchange in Europe , 1400-1750; vol 1).
Péter K. Vázlat a jobbágyok nevéről és névhasználatáról az örökös jobbágyság korában. In: Barbu V, Tüdős KS, editors. Historia manet : volum omagial : Demény Lajos emlékkönyv. Bucuresti; Cluj-Napoca: Kriterion; 2001. p. 85-118.
Péter K. Veres Éváról és munkájáról. In: Bessenyei J, editor. Tanulmánykötet Heckenast Gusztáv emlékére : a Miskolcon, 2000. március 24-25. napján megtartott emlékkonferencia előadásai. Miskolc: Miskolci Egyetem; 2001. p. 67-77. Abstract

Veres Éváról és munkájáról

Conference proceedings.

Péter K. Milyenek voltak az erdélyi fejedelemasszonyok? In: Tamás E, editor. Erdély és Patak fejedelemasszonya, Lorántffy Zsuzsanna : tanulmányok születésének 400. évfordulójára. Vol 40. Sárospatak: Sárospataki Rákóczi Múzeum; 2000. p. 7-24. (A Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei; vol 40).
Péter K. Lorántffy Zsuzsanna. In: Tamás E, editor. Lorántffy Zsuzsanna album. Vol 39. Sárospatak: Sárospataki Rákóczi Múzeum; 2000. p. 9-67. (A Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei; vol 39).
Péter K. Bethlen Gábor (1580–1629). In: Rácz Á, editor. Nagy képes millenniumi arcképcsarnok : 100 portré a magyar történelemből. Budapest: Rubicon; 2000. p. 96-9.
Péter K. Esterházy Miklós (1582–1645). In: Rácz Á, editor. Nagy képes millenniumi arcképcsarnok : 100 portré a magyar történelemből. Budapest: Rubicon; 2000. p. 100-2.
Péter K. Kanizsay Orsolya (1520–1571). In: Rácz Á, editor. Nagy képes millenniumi arcképcsarnok : 100 portré a magyar történelemből. Budapest: Rubicon; 2000. p. 67-8.
Péter K. Az olvasó nő eszménye. In: Klaniczai G, Nagy B, editors. A középkor szeretete : történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére. Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar; 1999. p. 323-32.
Péter K. A felekezetek felett álló Magyarország a reformáció után. In: Illés PA, editor. Felekezetek és identitás Közép-Európában az újkorban. Vol 1. Piliscsaba: PPKE Bölcsészettudományi Kar; 1999. p. 9-25. (Sentire cum ecclesia; vol 1). Abstract

A felekezetek felett álló Magyarország a reformáció után

Proceedings of the conference held on 16-17 April, 1998.

Péter K. Köszöntő : az egyháztörténeti kutatások helyzete és kilátásai a XVI–XVII. századi Magyarországgal kapcsolatban. In: Fehér C, editor. Fiatal egyháztörténészek írásai. Miskolc: Miskolci Egyetem BTK Újkori Magyar Történeti Tanszék; 1999. p. 7-12. Abstract

Köszöntő : az egyháztörténeti kutatások helyzete és kilátásai a XVI–XVII. századi Magyarországgal kapcsolatban

Köszöntő : az egyháztörténeti kutatások helyzete és kilátásai a XVI–XVII. századi Magyarországgal kapcsolatban In: Fiatal egyháztörténészek írásai. Szerk. Fehér Csaba. Miskolc, 1999. Miskolci Egyetem BTK Újkori Magyar Történeti Tanszék, 7–12. l.

Péter K. La société baroque. In: Őze S, Duerloo L, editors. Hungaria regia, 1000-1800 : fastes et défis : Palais des beaux-arts, Bruxelles, 9 octobre 1999-9 janvier 2000. Turnhout: Brepols; 1999. p. 57-61.
Péter K. Bibellesen : Ein Programm für jedenmann in Ungarn des 16. Jahrhunderts. In: Szabó A, editor. Iter Germanicum : Deutschland und die Reformierte Kirche in Ungarn im 16-17. Jahrhundert. Budapest: Kálvin; 1999. p. 7-38.
Péter K. Bethlen Gábor (1580–1629). In: Rácz Á, editor. Nagy képes millenniumi arcképcsarnok : 100 portré a magyar történelemből. Budapest: Rubicon; 1999. p. 96-9.
Péter K. Esterházy Miklós (1582–1645). In: Rácz Á, editor. Nagy képes millenniumi arcképcsarnok : 100 portré a magyar történelemből. Budapest: Rubicon; 1999. p. 100-2.
Péter K. Kanizsay Orsolya (1520–1571). In: Rácz Á, editor. Nagy képes millenniumi arcképcsarnok : 100 portré a magyar történelemből. Budapest: Rubicon; 1999. p. 67-8.

A Demográfia körkérdése a népesedésről

Válasz.

Péter K. Jobbágy gyermekek a kora újkori Magyarországon. Műhely : társadalomtudományi és közművelődési folyóirat. 1999;22(5-6):141-8.
Péter K. Bethlen Gábor. In: Bárdi N, editor. Erdély a Históriában. Csíkszereda: Pro-Print; 1998. p. 85-6. (Múltunk könyvek).
Péter K. Erdély az európai politikában. In: Bárdi N, editor. Erdély a Históriában. Csíkszereda: Pro-Print; 1998. p. 78-84. (Múltunk könyvek).

Book review : Edit Fél, the atany project and the Buddenbrooks phenomenon

Taken from Budapesti Könyvszemle—BUKSZ, Fall 1998, pp. 321–325.This article reviews the book "Arányok és mértékek a paraszti gazdálkodásban (Good Measure and Moderation in the Peasant Economy)" by Edit Fél and Tamás Hofer.

Book review : Az átányiak, a néprajz és a Buddenbrook-jelenség

This article reviews the book "Arányok és mértékek a paraszti gazdálkodásban" by Judit Fél, Tamás Hofer. (Bp. 1997. Balassi, 528 l.)

Péter K. Cselekedetek és eszmék : vallási ellenállás a fraknói uradalom négy gyülekezetében (1638). In: Balázs M, Font Z, Keserű G, Ötvös P, editors. Művelődési törekvések a korai újkorban : tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére. Vol 35. Szeged: JATE Régi Magyar Irodalom Tanszék; 1997. p. 479-86. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez; vol 35).
Péter K. Báthori Anna és alsólendvai Bánffy István eljegyzése 1535-ben. In: Kalmár J, editor. Miscellanea fontium historiae Europaeae : emlékkönyv H. Balázs Éva történészprofesszor 80. születésnapjára. Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar; 1997. p. 67-9.
Péter K. Így fogantak. História. 1997;19(2):14-5.

Book review : A társadalom egyes tagjaiban cselekszik

This article reviews the book "Mezőváros és reformáció : tanulmányok a korai magyar polgárosodás kérdéséhez" by Szakály Ferenc (Bp. 1995. Balassi, 486. l. /Humanizmus és reformáció./)

Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok. Vol 19. Péter K, editor. Budapest: MTA Történettudományi Intézet; 1996.
Péter K. Történelmünk és a család. In: Benkő Á, editor. A család megtartó erő : a III. Családkongresszus előadásai : Budapest, 1996. június 21-23. Budapest: Nagycsaládosok Országos Egyesülete; 1996. p. 9-16.
Péter K. A gyermekek első tíz esztendeje. In: Gyermek a kora újkori Magyarországon: „adott Isten hozzánk vala szeretetébõl egy kis frauzimmerecskét nekünk”. Vol 19. Budapest: MTA Történettudományi Intézet; 1996. p. 5-50. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok; vol 19).
Péter K. Bethlen, Gabriel. In: Hillebrand HJ, editor. The Oxford Encyclopedia of the Reformation. Vol 1. Oxford: Oxford University Press; 1996. 147.
Péter K. Bornemisza, Péter. In: Hillebrand HJ, editor. The Oxford Encyclopedia of the Reformation. Vol 1. Oxford: Oxford University Press; 1996. p. 201-2.
Péter K. Dávid, Francis. In: Hillebrand HJ, editor. The Oxford Encyclopedia of the Reformation. Vol 1. Oxford: Oxford University Press; 1996. p. 465-6.
Péter K. Kálmáncsehi, Márton. In: Hillebrand HJ, editor. The Oxford Encyclopedia of the Reformation. Vol 2. Oxford: Oxford University Press; 1996. p. 370-1.
Péter K. Károlyi, Gáspár. In: Hillebrand HJ, editor. The Oxford Encyclopedia of the Reformation. Vol 2. Oxford: Oxford University Press; 1996. p. 373-4.
Péter K. Sylvester, János. In: Hillebrand HJ, editor. The Oxford Encyclopedia of the Reformation. Vol 4. Oxford: Oxford University Press; 1996. p. 132-3.
Péter K. Szegedi Kis, István. In: Hillebrand HJ, editor. The Oxford Encyclopedia of the Reformation. Vol 4. Oxford: Oxford University Press; 1996. p. 139-40.
Péter K. Sztárai, Michael. In: Hillebrand HJ, editor. The Oxford Encyclopedia of the Reformation. Vol 4. Oxford: Oxford University Press; 1996. 141.
Péter K. Tolerance and intolerance in 16th century Hungary. In: Grell OP, Scribner B, editors. Tolerance and Intolerance in the European Reformation. Cambridge: Cambridge University Press; 1996. p. 249-61.
A Ráday Gyűjtemény tanulmányai. Vol 8. Péter K, editor. Budapest: Ráday Gyűjtemény; 1995.
Péter K. A jezsuiták működésének elsõ szakasza Sárospatakon. In: Papok és nemesek : magyar művelődéstörténeti tanulmányok a reformációval kezdődő másfél évszázadból. Vol 8. Budapest: Ráday Gyűjtemény; 1995. p. 186-99. (A Ráday Gyűjtemény tanulmányai; vol 8).
Péter K. Az 1608. évi törvény és a jobbágyok vallásszabadsága. In: Papok és nemesek : magyar művelődéstörténeti tanulmányok a reformációval kezdődő másfél évszázadból. Vol 8. Budapest: Ráday Gyűjtemény; 1995. p. 129-51. (A Ráday Gyűjtemény tanulmányai; vol 8).
Péter K. Katolikus megújulás és protestáns reformáció. In: Papok és nemesek : magyar művelődéstörténeti tanulmányok a reformációval kezdődő másfél évszázadból / Péter Katalin. Vol 8. Budapest: Ráday Gyűjtemény; 1995. p. 5-14. (A Ráday Gyűjtemény tanulmányai; vol 8).
Péter K. The later Ottoman period and royal Hungary, 1606–1711. In: Sugar PF, Hanák P, Frank T, editors. A History of Hungary. Bloomington: Indiana University Press; 1994. p. 100-20.
Péter K. The Golden Age of the Principality (1606–1660). In: Köpeczi B, editor. History of Transylvania. Budapest: Akadémiai Kiadó; 1994. p. 301-58.
Péter K. Hungary. In: Scribner RW, Porter R, Teich M, editors. The Reformation in National Context. Cambridge: Cambridge University Press; 1994. p. 135-55.
Péter K. Benda Kálmán a Ráday Gyűjteményben. A Ráday Gyűjtemény Évkönyve. 1994;7:255-9.
Péter K. Benda Kálmán (1913–1994). Levéltári Közlemények. 1994;65(1-2):258-60.
Péter K. Köszöntő. In: Glatz F, editor. A tudomány szolgálatában : Emlékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára. Budapest: MTA Történettudományi Intézet; 1993. p. 9-10.
Péter K. A református gyülekezet elsõ száz esztendeje Sárospatakon. In: Glatz F, editor. A tudomány szolgálatában : Emlékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára. Budapest: MTA Történettudományi Intézet; 1993. p. 113-22.
Péter K. Miklós Esterházy. In: Perschy JM, editor. Bollwerk Forchtenstein : Burgenländische Landesausstellung 1993 : Burg Forchtenstein, 15. Mai – 31. Oktober 1993. Vol 11. Eisenstadt: Amt der Burgenländischen Landesregierung; 1993. p. 36-41. (Burgenländische Forschungen. Sonderband; vol 11).
Péter K. A haza és a nemzet az ország három részre hullott állapota idején. Folia historica : a Magyar Nemzeti Múzeum évkönyve. 1993;18:13-32.

Book review : Boldog Várad

This article reviews the book Boldog Várad edited by Bálint István János. ([Bp. 1992.] Héttorony, 838 pp.)

Péter K. Bethlen Gábor. In: Bárdi N, editor. Erdély a históriában. Vol 5. Székelyudvarhely: Haáz Rezső Kulturális Egyesület; 1992. p. 85-7. (Múzeumi füzetek; vol 5).
Péter K. Erdély az európai politikában. In: Bárdi N, editor. Erdély a históriában. Vol 5. Székelyudvarhely: Haáz Rezső Kulturális Egyesület; 1992. p. 78-84. (Múzeumi füzetek; vol 5).