Publications of Szabadi, I.

Péter K. Pataki diákok a Sárospataki Református Kollégiumban 1671-ig. In: Dienes D, Szabadi I, editors. Doctrina et pietas : tanulmányok a 70 éves Barcza József tiszteletére. Debrecen; Sárospatak: Debreceni Református Hittudományi Egyetem; Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei; 2002. p. 171-81.