Publications of Péter, K.

Péter K. L’age d’or de la Principauté de Transylvanie (1606–1660). In: Köpeczi B, editor. Histoire de la Transylvanie. Budapest: Akadémiai Kiadó; 1992. p. 293-345.
Péter K. Il Rinnovamento cattolico e la Reforma protestante. In: Caprioli A, Vaccaro A, editors. Storia Religiosa dell’Ungheria. Vol 7. Varese: Fondazione Ambrosiana Paolo VI; 1992. p. 185-99. (Ricerche Europa; vol 7).
Péter K. A barokk társadalom Magyarországon. In: A barokk kor műemlékei : Az Egri Nyári Egyetem előadásai : 1990. augusztus 15-22. Eger: Egri Nyári Egyetem Intéző Bizottsága; 1991. p. 73-9. (Az Egri Nyári Egyetem előadásai). Abstract

A barokk társadalom Magyarországon

Lectures of the Summer University in Eger, 15-22 August, 1990.

Péter K. A katolikus megújulás és a protestáns reformáció. In: Somorjai Á, Zombori I, editors. A katolikus egyház Magyarországon. Vol 1. Budapest: Magyar Katolikus Püspöki Kar Egyháztörténeti Bizottsága; 1991. p. 49-57. (Ecclesia Sancta; vol 1).
Péter K. The struggle for Protestant religious liberty at the 1646–47 : Diet in Hungary. In: Evans RJW, Thomas TV, editors. Crown, Church and Estates : Central European Politics in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. New York: St. Martin's Press; 1991. p. 261-8.
Péter K. The struggle for Protestant religious liberty at the 1646–47 : Diet in Hungary. In: Evans RJW, Thomas TV, editors. Crown, Church and Estates : Central European Politics in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. London: Macmillan; 1991. p. 261-8. (Studies in Russia and East Europe).

Book review : A Debreceni Református Kollégium története

This article reviews the book "A debreceni református kollégium története". Chief editor Kocsis Elemér, Editor Barcza József. Budapest, 1988

Péter K. The later Ottoman period and royal Hungary, 1606–1711. In: Sugar PF, Hanák P, Frank T, editors. A History of Hungary. London; New York: I.B. Tauris; 1990. p. 100-20.
Péter K. A Comenius-kutatás hazai helyzete és problémái. In: Csorba C, Köböldöcz J, Földy F, editors. Comenius és Magyarország. Vol 3. Sárospatak: Magyar Comenius Társaság; 1990. p. 66-8. (Bibliotheca Comeniana; vol 3).
Péter K. Die Reformation in Ungarn. In: Glatz F, editor. European Intellectual Trends and Hungary. Vol 4. Budapest: Institute of History of the HAS; 1990. p. 39-52. (Etudes historiques hongroises 1990; vol 4). Abstract

Die Reformation in Ungarn

Conference proceedings.Publiées a l'occasion du XVIIe Congres International des Sciences Historiques par le Comite National des Historiens Hongrois.

Péter K. Die Blütezeit des Fürstentums (1606–1660). In: Köpeczi B, editor. Kurze Geschichte Siebenbürgens. Budapest: Akadémiai Kiadó; 1990. p. 302-58.
Péter K. László Makkai (10. Juli 1914 – 1. Dezember 1989). Ungarn-Jahrbuch : Zeitschrift für die Kunde Ungarns und verwandte Gebiete. 1990;18:339-40.
Péter K. A fejedelemség virágkora (1606–1660). In: Köpeczi B, Barta G, editors. Erdély rövid története. Budapest: Akadémiai Kiadó; 1989. p. 266-317.
Péter K. Lendület és megtorpanás Sárospatakon : egy példa a 16. és 17. század közötti különbségre. In: Glatz F, editor. Gazdaság, társadalom, történetírás : Emlékkönyv Pach Zsigmond Pál 70. születésnapjára. Vol 6. Budapest: MTA Történettudományi Intézet; 1989. p. 115-26. (Társadalom-és művelődéstörténeti tanulmányok; vol 6).
Péter K. Magyarország történeti kronológiája 1606-1686. In: Benda K, Somogyi É, editors. Magyarország történeti kronológiája : a kezdetektől 1970-ig : négy kötetben. Vol 2. Budapest: Akadémiai Kiadó; 1989. p. 430-507.
Péter K. Makkai László (1914–1989). Történelmi Szemle. 1989;31(3-4):311-2.

Book review : Adalékok a XVII–XX. századi magyar művelődés történetéhez

This article reviews the book "Adalékok a XVII–XX. századi magyar mûvelõdés történetéhez".

Book review : A Debreceni Református Kollégium története

This article reviews the book: A Debreceni Református Kollégium története. Fõszerk. Kocsis Elemér. Szerk. Barcza József. (Debrecen, 1988. Református Zsinati Iroda, 839 p.)

Péter K. A jezsuiták működésének első szakasza Sárospatakon. In: Zombori I, editor. Az értelmiség Magyarországon a 16.-17. században : Die Intelligenz in Ungarn in dem 16. und 17. Jahrhundert. Szeged: Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága; 1988. p. 103-17.
Péter K. A fejedelemség virágkora, 1606–1660. In: Köpeczi B, editor. Erdély története 1606-tól 1830-ig. Vol 2. Budapest: Akadémiai Kiadó; 1988. p. 617-783. (Erdély története három kötetben; vol 2).
Péter K. A főúri nagy portrék és az ősgalériák kezdetei. In: Buzási E, editor. Főúri ősgalériák, családi arcképek a Magyar Történelmi Képcsarnokból : A Magyar Nemzeti Múzeum, az Iparművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria kiállítása a Magyar Nemzeti Galériában. Budapest: Magyar Nemzeti Galéria; 1988. p. 14-21.
Péter K. Bethlen Gábor. In: Glatz F, editor. Magyarok a Kárpát-medencében. Budapest: PLKV; 1988. 79. (História könyvek).
Péter K. Erdély az európai politikában. In: Glatz F, editor. Magyarok a Kárpát-medencében. Budapest: PLKV; 1988. p. 78-80. (História könyvek). Abstract

Erdély az európai politikában

E

Péter K. Magyarországi bibliák. In: Glatz F, editor. Magyarok a Kárpát-medencében. Budapest: PLKV; 1988. 93. (História könyvek).
Péter K. Zrínyi Miklós. In: Glatz F, editor. Magyarok a Kárpát-medencében. Budapest: PLKV; 1988. p. 99-100. (História könyvek).
Előadások a Történettudományi Intézetben. Vol 6. Péter K, Benda K, editors. Budapest: MTA Történettudományi Intézet; 1987.
Péter K. Zrínyi Miklós angol rajongói. In: Kovács SI, editor. Angol életrajz Zrínyi Miklósról : London, 1664. Vol 2. Budapest: Zrínyi; 1987. (Zrínyi-könyvtár; vol 2). Abstract

Zrínyi Miklós angol rajongói

Original title of publication: The conduct and character of Count Nicholas Serini.Kísérőtanulmány. (An accompanying study.)

Péter K. Az erdélyi országgyűlés a kora újkori magyar fejlődésben. In: Péter K, Benda K, editors. Az országgyűlések a kora újkori magyar történelemben. Budapest: MTA Történettudományi Intézet; 1987. p. 13-23. (Előadások a Történettudományi Intézetben).
Péter K. Der rosenkreuzerische Patriotismus. In: Buck A, Klaniczay T, editors. Das Ende der Renaissance : Europäische Kultur um 1600 : Vorträge gehalten anlässlich eines Arbeitsgespräches „Renaissance-Section der Ungarischen Akademie der Wissenschaften” von 3. bis 6. Juni 1985. Vol 6. Wiesbaden: Harrassowitz; 1987. p. 125-33. (Wolfennbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung; vol 6).
Péter K. Zsigmond Jakó 70 Jahre. In: Benda K, von Bogyai T, Glassl H, Lengyel ZK, editors. Forschungen über Siebenbürgen und seine Nachbarn : Festschrift für Attila T. Szabó und Zsigmond Jakó. Vol 1. München: Trofenik Verlag; 1987. p. 11-6. (Studia Hungarica. Schriften des Ungarischen Instituts München; vol 1).
Péter K. Siebenbürgern und der Befreiungskrieg. Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1987;33(2-4):229-35. Abstract

Siebenbürgern und der Befreiungskrieg

[In: Conference international tenue a l’occasion du 300er anniversaire de la reconquete de Buda. Budapest du ler au 4 septembre 1986.]

Magyar levelestár. Péter K, editor. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó; 1986.
Péter K. Kolozsvár a magyar művelődésben. In: Fogarasi Z, editor. Ötszáz éves a kolozsvári Farkas utcai templom. Vol 1. Budapest: Ráday Gyűjtemény; 1986. p. 35-54. (A Ráday Gyűjtemény füzetei; vol 1).
Péter K. Báthori István a fejedelmi hatalom megteremtője Erdélyben. In: Dám L, editor. Tanulmányok Nyírbátor és a Báthori család történetéhez. Vol 1. Nyíregyháza: Báthori Múzeum; 1986. p. 17-24. (Folia historica et ethnographica; vol 1).
Péter K. Labirintus. Budapest; Bratislava: Helikon; Madách; 1985.
Péter K. Hozzászólás : A 17. század – a magyar barokk virágzása. In: Nemeskürti I, Liptay K, editors. A magyar művelődés századai. Budapest: RTV-Minerva; 1985. p. 253-9. Abstract

Hozzászólás : A 17. század – a magyar barokk virágzása

A Magyar Rádióban elhangzott beszélgetéssorozat anyaga.

Péter K. Hozzászólás : Ismét kiáltok : Hallj meg engem, élõ magyar! In: Nemeskürti I, Liptay K, editors. A magyar művelődés századai. Budapest: RTV-Minerva; 1985. p. 272-6. Abstract

Hozzászólás : Ismét kiáltok : Hallj meg engem, élõ magyar!

A Magyar Rádióban elhangzott beszélgetéssorozat anyaga.

Péter K. A reformáció és a művelődés a 16. században. In: Pach ZP, editor. Magyarország története 1526–1686. Vol 3/1. Budapest: Akadémiai Kiadó; 1985. p. 475-604. (Magyarország története tíz kötetben; vol 3/1).
Péter K. A bibliaolvasás mindenkinek szóló programja Magyarországon a XVI. században : The Program of reading the Bible for everyone in Hungary in the 16th century. In: Gomba S, Haiman G, editors. Tótfalusi Kis Miklós : Az Amszterdami Biblia kiadásának háromszázéves évfordulója alkalmából Debrecenben 1985. április 25–27-én megtartott konferencián elhangzott előadások : Reports of the Conference on the tricentenary of the Amserdam. Debrecen: KLTE; 1985. p. 124-33. Abstract

A bibliaolvasás mindenkinek szóló programja Magyarországon a XVI. században : The Program of reading the Bible for everyone in Hungary in the 16th century

Conference proceedings.

Péter K. Comenius magyarországi elképzeléséről : A Sermo secretus és a Gentis felicitas. Acta Historiae Litterarum Hungaricum. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. 1985;21:63-72.
Péter K. Az értelmiség és a XVII. század közepének politikai mozgalmai. In: Zombori I, editor. A magyarországi értelmiség a XVII–XVIII. században. Szeged: Móra Ferenc Múzeum; 1984. p. 21-30.
Péter K. A helyzet nagy embert kívánt volna : II. Rákóczi György és Erdély bukása. [Beszélgetés Benda Kálmánnal.]. In: Benda K, Kerekes I, editors. Olvastam valahol : történészek a Rádió ismeretterjesztő műsoraiban. Budapest: RTV-Minerva; 1984. p. 149-53.
Péter K. Mintha népmesei motívum került volna a történelembe : Bethlen Gábor és Erdély aranykora. [Beszélgetés Benda Kálmánnal.]. In: Benda K, Kerekes I, editors. Olvastam valahol : történészek a Rádió ismeretterjesztő műsoraiban. Budapest: RTV-Minerva; 1984. p. 126-31.
Péter K. Az alattvalók ellenállási joga Magyarországon a reformáció után. In: Fabiny T, editor. Tanulmányok a lutheri reformáció történetéből Luther Márton születésének 500. évfordulóján. Budapest, Hungary: Magyarországi Evangélikus Egyház; 1984. p. 66-71.

Book review : Rendiség, abszolutizmus és centralizáció a XVII. század végi Magyarországon, 1664-1685

This article reviews the book "Rendiség, abszolutizmus és centralizáció a XVII. század végi Magyarországon, 1664-1685" by Benczédi László.

Péter K. A múlt és a jelen a Thököly-felkelés ideológiájában. In: Benczédi L, editor. A Thököly-felkelés és kora. Budapest: Akadémiai Kiadó; 1983. p. 199-204.
Péter K. Magyarország történeti kronológiája 1606-1686. In: Benda K, Somogyi É, editors. Magyarország történeti kronológiája : a kezdetektől 1970-ig : négy kötetben. Vol 2. Budapest: Akadémiai Kiadó; 1983. p. 430-507.
Péter K. Two Aspects of War and Society in the Age of Prince Gábor Bethlen of Transylvania. In: Bak JM, Király BK, editors. From Hunyadi to Rákóczi : War and society in Late Medieval and Early Modern Hungary. Vol 104. New York: Social Science Monographs; 1982. p. 297-313. (East European monographs; vol 104).
Péter K. Magyarország történeti kronológiája 1606-1686. In: Benda K, Somogyi É, editors. Magyarország történeti kronológiája : a kezdetektől 1970-ig : négy kötetben. Vol 2. Budapest: Akadémiai Kiadó; 1982. p. 430-507.

Book review : Ráday Pál, 1677–1733 : Előadások és tanulmányok születésének 300. évfordulójára

This article reviews the book: "Ráday Pál, 1677–1733. Előadások és tanulmányok születésének 300. évfordulójára. Szerk. Esze Tamás. (Bp. 1980. Református Zsinati Iroda, 461 l.)"

Péter K. Das skytische Selbstbewusstsein des ungarischen Adels. In: Zimányi V, editor. La Pologne et la Hongrie aux XVIe-XVIIIe siècles : Textes du colloque polono-hongrois de Budapest. Budapest: Akadémiai Kiadó; 1981. p. 121-33.
Péter K. Folytonos küzdésbõl állt sorsa : Rákóczi Zsigmond királyságának terve. [Beszélgetés Benda Kálmánnal.]. In: Benda K, Kerekes I, editors. Olvastam valahol : történészek a Rádió ismeretterjesztő műsoraiban. Budapest: RTV-Minerva; 1981. p. 195-202 pp.
Péter K. Vie de la Socièté Transylvaine dans la Premiere Moitie du XVIIe Siècle. Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1981;27(1–2):1-29.
Péter K. A magyar romlásának százada. In: Hanák P, editor. Hogyan éltek elődeink? : Fejezetek a magyar művelődés történetéből. Budapest: Gondolat; 1980. p. 73-92.
Péter K. A barokk korszak magyar társadalma. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv-és Irodalomtudományi Osztályának közleményei. 1979;31(3-4):259-71. Abstract

A barokk korszak magyar társadalma

A magyarországi barokk kezdetei. Tudományos ülésszak a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-kutató Osztálya és az egyetemek Régi Magyar Irodalomtörténeti tanszékei rendezésében. Gyõr, 1977. május 11–14

Book review : Tarnóc Márton : Erdély művelõdése Bethlen Gábor és a két Rákóczi György korában

This article reviews the book "Tarnóc Márton : Erdély művelõdése Bethlen Gábor és a két Rákóczi György korában". (Bp. 1978. Gondolat, 267 l.)

Book review : Abafáji Gyulay Pál

This article reviews the book "Abafáji Gyulay Pál" by Szabó György.

Péter K. A Rákóczi-szabadságharc Zrínyi-hagyományáról. In: Molnár M, editor. Rákóczi-kori Tudományos Ülésszak. Vaja, 1973. szeptember 20–21. Vaja; 1975. p. 55-65.
Péter K. Irodalomtörténeti Füzetek. Vol 83. Budapest: Akadémiai Kiadó; 1973. Abstract

Irodalomtörténeti Füzetek

Függelék: Siralmas könyörgõ levél.

A magyar főúri politika fordulata a XVII. Század derekán (Rákóczi Zsigmond és Pállfy Pál)

The Change in the Hungarian Aristocracy’s Policy at the Middle of the Seventeenth Century Zsigmond Rákóczi and Pál Pállfy

Book review : A magyar irodalom története. II. kötet. A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig

This article reviews the book "A magyar irodalom története. II. kötet. A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. Szerk. Klaniczay Tibor. Írta: Bán Imre, Hopp Lajos, Klaniczay Tibor, Pirnát Antal, Stoll Béla, Tarnai Andor, Varga Imre. (Bp. 1964. Akadémiai, 648 l.)"