Publications of Glatz, F.

Várady T. Minority Rights in the Successor States of the Former Yugoslavia. In: Glatz F, editor. European Union, the Balkan Region and Hungary. Budapest: Europa Institut; 2009. p. 113-20.
Glatz F, Katona GO. Egy nyelvi-történelmi model. In: Glatz F, editor. Közgyűlési előadások. Budapest Hungary: MTA; 2002. p. 179-85. (Akadémiai Műhely-sorozat).
Kézdi G. A roma fiatalok középiskolai továbbtanulása. In: Glatz F, editor. A cigányok Magyarországon. Budapest, Hungary: MTA; 1999. p. 217-28.
Kertesi G, Kézdi G. A cigány népesség lélekszáma Magyarországon a kilencvenes évek elején. In: Glatz F, editor. A cigányok Magyarországon. Budapest, Hungary: MTA; 1999. p. 45-71.
Gyáni G. Nyugtalan századvég. Az agrárszocializmus új megközelítése. In: Glatz F, editor. Agrármozgalmak Délkelet-Európában. Europa Institut; 1997. p. 85-95.
Klaniczay G. Családi kolostor : a szent hercegnők uralkodói rezidenciája. In: Glatz F, editor. A tudomány szolgálatában : Emlékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára. Budapest: MTA Történettudományi Intézete; 1993. p. 13-26. Abstract

Családi kolostor : a szent hercegnők uralkodói rezidenciája

Family monastery : the royal residence of saintly princesses.Comparative examination of royal residences of princesses living in family monasteries of Central Europe. The author quotes the examples of s. Elisabeth of Thüringia, s. Agnes of Bohemia, s. Margaret of Hungary and s. Hedwig of Silesia.

Péter K. Köszöntő. In: Glatz F, editor. A tudomány szolgálatában : Emlékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára. Budapest: MTA Történettudományi Intézet; 1993. p. 9-10.
Péter K. A református gyülekezet elsõ száz esztendeje Sárospatakon. In: Glatz F, editor. A tudomány szolgálatában : Emlékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára. Budapest: MTA Történettudományi Intézet; 1993. p. 113-22.
Klaniczay G. Daily Life and the Elites in the Later Middle Ages : The Civilized ad the Barbarians. In: Glatz F, editor. Environment and Society in Hungary. Vol 3. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete; 1990. p. 75-90. (Etudes historiques hongroises; vol 3).
Péter K. Die Reformation in Ungarn. In: Glatz F, editor. European Intellectual Trends and Hungary. Vol 4. Budapest: Institute of History of the HAS; 1990. p. 39-52. (Etudes historiques hongroises 1990; vol 4). Abstract

Die Reformation in Ungarn

Conference proceedings.Publiées a l'occasion du XVIIe Congres International des Sciences Historiques par le Comite National des Historiens Hongrois.

Gyáni G. Kräme – Gemischtwarenhandler. In: Glatz F, editor. Environment and Society in Hungary. (Etudes Historiques Hongroises). Vol 3.; 1990. p. 225-37.
Péter K. Lendület és megtorpanás Sárospatakon : egy példa a 16. és 17. század közötti különbségre. In: Glatz F, editor. Gazdaság, társadalom, történetírás : Emlékkönyv Pach Zsigmond Pál 70. születésnapjára. Vol 6. Budapest: MTA Történettudományi Intézet; 1989. p. 115-26. (Társadalom-és művelődéstörténeti tanulmányok; vol 6).
Klaniczay G. Szent István legendái a középkorban. In: Glatz F, Kardos J, editors. Szent István és kora. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete; 1988. p. 185-96.
Péter K. Bethlen Gábor. In: Glatz F, editor. Magyarok a Kárpát-medencében. Budapest: PLKV; 1988. 79. (História könyvek).
Péter K. Erdély az európai politikában. In: Glatz F, editor. Magyarok a Kárpát-medencében. Budapest: PLKV; 1988. p. 78-80. (História könyvek). Abstract

Erdély az európai politikában

E

Péter K. Magyarországi bibliák. In: Glatz F, editor. Magyarok a Kárpát-medencében. Budapest: PLKV; 1988. 93. (História könyvek).
Péter K. Zrínyi Miklós. In: Glatz F, editor. Magyarok a Kárpát-medencében. Budapest: PLKV; 1988. p. 99-100. (História könyvek).