Publications of Gyáni, G.

Generációk a történelemben. Gyáni G, Láczay M, editors. Nyíregyháza: Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület, A Nyíregyházi Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kara,; in press/forthcoming.
Gyáni G. Time in historical narratives and beyond. In: Berszán I, editor. Orientation in the occurrence. Cluj-Napoca: Komp-Press; 2009. p. 11-21.
Gyáni G. Memory and Discourse on the 1956 Hungarian Revolution. In: Cox T, editor. Challenging communism in Eastern Europe : 1956 and its legacy. London: Routledge; 2008. p. 11-20.
Gyáni G. Generációk a történelemben. In: Gyáni G, Láczay M, editors. Generációk a történelemben. Nyíregyháza: Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület, A Nyíregyházi Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kara,; 2008. p. 11-3. (Rendi társadalom – polgári társadalom; no 21).
Gyáni G. Metropolis. In: Darity W, editor. International encyclopedia of the social sciences. Vol 5. Detroit: Macmillan Reference USA; 2008. p. 118-9.
Gyáni G. Politikai kultusz – vezérkultusz. (Identitás- és közvéleményteremtés). In: Pap L, Tapodi Z, editors. Közösség, kultúra, identitás. Kolozsvár: Scientia Kiadó; 2008. p. 295-306.
Gyáni G. A kollektív emlékezet két formája: hagyomány és történelmi tudat. In: Dénes IZ, editor. Liberalizmus és nemzettudat. Dialógus Szabó Miklós gondolataival. Budapest: Argumentum Kiadó – Bibó István Szellemi Műhely; 2008. p. 412-26. ((Eszmetörténeti Könyvtár; no 8).
Gyáni G. A megtorlás és az emlékezet narratívái. In: Szederjesi C, editor. Megtorlások évszázada. Politikai terror és erőszak a huszadik századi Magyarországon. Salgótarján – Budapest: Nógrád Megyei Levéltár; 2008. p. 273-80.
Gyáni G. Előszó. In: Horváth S, editor. Mindennapok Rákosi és Kádár korában. Új utak a szocialista korszak kutatásában. Budapest: Nyitott Könyvműhely; 2008. p. 7-11.
Gyáni G. Szerelem és politikai ethosz konfliktusa. Sipőcz Jenő polgármester különös házassága. In: Czoch G, G H, Krisztián – Pozsgai P, editors. Parasztok és polgárok. Tanulmányok Tóth Zoltán 65. születésnapjára. Budapest: Korall; 2008. p. 152-61.
Gyáni G. Potentials for Unrest: Some Peculiarities of Hungary’s History. In: Peter L, Rady M, editors. Resistance, rebellion and revolution in Hungary and Central Europe : commemorating 1956. London: Hungarian Cultural Centre; 2008. p. 209-13.
Gyáni G. A szobaeb és a városi úri életforma. In: Horváth JA, editor. Szívvel és tettel. Tanulmányok Á. Varga László tiszteletére. Salgótarján: Nógrád Megyei Levéltár; 2008. p. 229-40.
Gyáni G. Szociálpolitika és jótékonyság a két világháború közötti Magyarországon. In: Szociális kérdések és mozgalmak Magyarországon (1919–1945). Budapest: Gondolat – Barankovics István Alapítvány – Faludi Ferenc Akadémia; 2008. p. 11-23.
Gyáni G. A Kádár-kor a kollektív emlékezetben. In: Majtényi G, Szabó C, editors. Távolodás és közelítések. Rendszerváltás és Kádár-korszak. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Budapest: Kossuth; 2008.

Revolution, uprising, civil war: the conceptual dilemmas of 1956

There were from the very beginning two ways of conceptualising the events of 1956 in Hungary, labelling it as a revolution or a national uprising. There also emerged a third way of conceptual definition when what occurred in 1956 was named an anti-totalitarian movement. From the theoretical perspective of Begriffsgeschichte the Hungarian events of 1956 cannot simply be assumed under the notion of 'revolution', the term first applied to what took place in France in 1789, since it was not the kind of a forceful collective effort leading to an unknown future. The notion of 'revolutio' works better to describe the analytical meaning of the Hungarian anti-Soviet and anti-Communist disturbance. The reason has been that the main thrust of the Hungarian situation in 1956 was similar to the seventeenth-century English and the eighteenth-century American 'revolutions', to return definitively to a point of departure by regaining some of the formerly lost social and political liberties.

Gyáni G. Előszó. Bakó B, editor. Budapest: Nyitott Könyvműhely; 2008.
Gyáni G. Emlékezés és oral history. In: Bögre ZS, editor. Élettörténet a társadalomtudományokban. Szöveggyűjtemény. (Pázmány társadalomtudomány, 6.). Ppke; 2007. p. 155-65.
Gyáni G. Budapest története 1904-1918. In: Bart I, editor. Budapest krónikája a kezdetektől napjainkig. Corvina; 2007. p. 383-445.
Gyáni G. A forradalom társadalomtörténeti paradoxonjai. In: Gyáni G, Rainer M J, editors. Ezerkilencszázötvenhat az újabb történeti irodalomban. 1956-os Intézet; 2007. p. 87-104.
Gyáni G. Bevezetés. In: Gyáni G, Rainer M J, editors. Ezerkilencszázötvenhat az újabb történeti irodalomban. 1956-os Intézet; 2007. p. 7-16.
Gyáni G. Az első világháború és a paraszti emlékezet. In: Bánkiné Molnár E, editor. Föld és társadalom. Konferencia a Kiskun Múzeumban. (Bibliotheca Cumanica, 7.). Kiskun Múzeum Baráti Köre; 2007. p. 227-37.
Gyáni G. Forradalom, felkelés, polgárháború. 1956 fogalmi dilemmái. In: Gyáni G, Rainer M J, editors. Ezerkilencszázötvenhat az újabb történeti irodalomban. 1956-os Intézet; 2007. p. 25-37.
Gyáni G. Hagyomány és történeti tudás. In: Török J, editor. Hagyomány és modernitás. CsMKPS; 2007. p. 54-63.
Gyáni G. Middle-Class Kinship in Nineteenth-Century Hungary. In: Sabean DW, Teuscher S, Mathieu J, editors. Kinship in Europe. Approaches to Long-Term Development (1300-1900). Berghahn Books; 2007. p. 284-300.

Hétköznapi élet Horthy Miklós korában

A Corvina Kiadó sorozata, amely a hétköznapi élet eseményein keresztül ismertet meg az emberiség történetével, a világtörténelmi témák mellett eredeti művekben dolgozza fel a magyar történelem fontos korszakait. Gyáni Gábor történész könyve a Horthy-korral, a két világháború közötti időszak hétköznapjaival foglalkozik.A kiadvány az 1919-től 1945-ig tartó, mintegy 25 éves korszak köznapi életét tekinti át, színes képet adva ezen időszak munka- és életkörülményiről, lakóhelyeiről, közlekedéséről, sajtóéletéről, családi körülményiről, divatjáról, testápolásáról, táplálkozásáról, bűnözéséről, kultúrájáról, ünnepeiről és sok egyéb témáról. A szöveget korabeli idézetek és nagyrészt eddig publikáltan fotók gazdagítják.

Gyáni G. A történetírás fogalmi alapjairól. Tény, magyarázat, elbeszélés. In: Bódy ZS, Ö. Kovács J, editors. Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek. Osiris; 2006. p. 11-57.
Gyáni G. Városinak lenni vidéken. In: Győri R, Hajdú Z, editors. Kárpát-medence. Települések, tájak, régiók, térstruktúrák. MTA RKK - Dialóg Campus Kiadó; 2006. p. 66-76.
Gyáni G. Housing patterns of Bürgertum: A Budapest case study from the 1920s. In: Janatková A, Kozinska-Witt H, editors. Wohnen in der Grossstadt 1900-1939. Wohnsituation und Modernisierung im europäischen Vergleich. Franz Steiner Verlag; 2006. p. 391-405.
Gyáni G. European identity, modernisation and national self-determination in Hungary. In: Tonini A, editor. Towards a New Europe. Identity, Economics, Institutions, Different Experiences. Proceedings of the International Conference Florence, 2003. University of Florence; 2006. p. 31-42.
Gyáni G. Sajtótörténet a társadalomtörténész szempontjából. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Nova Series-Sectio Scientiarum Medialium. 2006;33:185-96.
Gyáni G. Untitled Letter to the editor??? American Historical Review. 2006;111(4):1315-6.
Gyáni G. Identitás versus imázs: asszimiláció és diszkrimináció a magyar zsidóság életében. In: Gartner BE, Schweitzer G, Schweitzer J, editors. Új idea, új cél keresésére szorítanak bennünket. Tanulmányok a zsidó történetírásról. Universitas Kiadó - Judaica Alapítvány; 2005. p. 42-59.
Gyáni G. Vagyon és polgár, avagy a vagyonos polgár a diskurzusban. In: Angi J, Barta J, editors. Emlékkönyv Orosz István 70. születésnapjára. Multiplex Media - DUP, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet; 2005. p. 277-93.
Gyáni G. Új utak a magyarországi várostörténet-írásban. In: Czoch G, editor. Fejezetek Pozsony történetébol magyar és szlovák szemmel. Kalligram; 2005. p. 33-47.
Gyáni G. Politikai kultusz – vezérkultusz. Identitás- és közvéleményteremtés. In: Takáts J, Tverdota GY, editors. Kultusz, mu, identitás. Kultusztörténeti tanulmányok 4. Petőfi Irodalmi Múzeum; 2005. p. 89-98.
Gyáni G. Vorwort. In: Korösi ZS, Molnár A, editors. Mit einem Geheimnis leben. Die Schicksale der Kinder der Verurteilten von 1956. Gabriele Schäfer Verlag; 2005. p. 7-19.
Gyáni G. Nemzeti identitás – identitáspolitika a történész látószögébol. In: Tamás P, Eross G, Tibori T, editors. Nemzetfelfogások. Kisebbség – többség. Új Mandátum - MTA SZKI; 2005. p. 63-71.
Gyáni G. Előszó. In: Gyarmati ZS, editor. Nyilvánosság és magánélet a békeidok Kolozsvárán. KOMP-PRESS, Korunk Baráti Társaság; 2005. p. 5-13.
Gyáni G. Önfeladás vagy kiteljesedés? Kritikai észrevételek egy tudományos transzfer tárgyában. In: Lányi G, editor. Politikai pszichológia – politikai magatartásvizsgálatok. A politikai pszichológia szemléleti sajátosságairól. (Vitakötet.). Jószöveg Muhely; 2005. p. 239-47.
Gyáni G. A reprezentatív város – a reprezentált város. In: N. Kovács T, Böhm G, Mester T, editors. Terek és szövegek. Újabb perspektívák a városkutatásban. Kijárat; 2005. p. 229-39.
Gyáni G. Budapest beyond good and evil. Hungarian Quarterly. 2005;46(180):68-81.