Publications of Balázs, M.

Péter K. Cselekedetek és eszmék : vallási ellenállás a fraknói uradalom négy gyülekezetében (1638). In: Balázs M, Font Z, Keserű G, Ötvös P, editors. Művelődési törekvések a korai újkorban : tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére. Vol 35. Szeged: JATE Régi Magyar Irodalom Tanszék; 1997. p. 479-86. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez; vol 35).
Balázs M, Enyedi Z. Hungarian Case Studies : The Alliance of Free Democrats and the Alliance of Young Democrats. In: Lewis PG, editor. Party structure and organization in East-Central Europe. Cheltenham: E. Elgar; 1996. p. 43-65.