Publications of Bárdi, N.

Vidra Z, Feischmidt M. Az oktatási integráció társadalmi lenyomatai (The social impacts of the policy of educational integration). In: Bárdi N, Tóth Á, editors. Asszimiláció, integráció, szegregáció: párhuzamos értelmezések és modellek a kisebbségkutatásban. Budapest: Argumentum Kiadó és Nyomda Kft. ; 2011. p. 57-96.
Bozóki A. Az elitváltás elméleti értelmezései : kelet-közép-európai megközelítések. In: Bárdi N, Fedinec C, editors. Etnopolitika : A közösségi, magán- és nemzetközi érdekek viszonyrendszere Közép-Európában. 4th ed. Budapest: Teleki László Alapítvány; 2003. p. 9-42.
Várady T. Az etnikai egyensúly és a demokrácia esélyei Kelet-Közép-Európában. In: Bárdi N, editor. Konfliktusok és kezelésük Közép-Európában : technikák és hagyományok. Budapest: Teleki László Alapítvány; 2000. p. 37-49.
Péter K. Bethlen Gábor. In: Bárdi N, editor. Erdély a Históriában. Csíkszereda: Pro-Print; 1998. p. 85-6. (Múltunk könyvek).
Péter K. Erdély az európai politikában. In: Bárdi N, editor. Erdély a Históriában. Csíkszereda: Pro-Print; 1998. p. 78-84. (Múltunk könyvek).
Péter K. Bethlen Gábor. In: Bárdi N, editor. Erdély a históriában. Vol 5. Székelyudvarhely: Haáz Rezső Kulturális Egyesület; 1992. p. 85-7. (Múzeumi füzetek; vol 5).
Péter K. Erdély az európai politikában. In: Bárdi N, editor. Erdély a históriában. Vol 5. Székelyudvarhely: Haáz Rezső Kulturális Egyesület; 1992. p. 78-84. (Múzeumi füzetek; vol 5).