Publications of Margit Feischmidt

Vidra Z, Feischmidt M. Az oktatási integráció társadalmi lenyomatai (The social impacts of the policy of educational integration). In: Bárdi N, Tóth Á, editors. Asszimiláció, integráció, szegregáció: párhuzamos értelmezések és modellek a kisebbségkutatásban. Budapest: Argumentum Kiadó és Nyomda Kft. ; 2011. p. 57-96.
Vidra Z, Kriza B. A többség fogságában - kisebbségek médiareprezentációja (Entrapped by the majority – Media representation of minorities). In: Feischmidt M, editor. Etnicitás. Különbségteremtő társadalom. Budapest: Gondolat, MTA Kisebbségkutató Intézet; 2010. p. 391-405.
Vidra Z. Bevándorló gyerekek a francia iskolarendszerben. In: Feischmidt M, Nyíri Pál, editors. Nem kívánt gyermekek? Külföldi gyerekek magyar iskolákban . Budapest : MTA KI ; 2006. p. 211-20.