Publications of Kalmár, J.

Klaniczay G. Borselli és Taeggio Margit-legendája Bánfi Florio apparátusával. In: Kalmár J, editor. Miscellanea fontium historiae Europaeae : emlékkönyv H. Balázs Éva történészprofesszor 80. születésnapjára. Budapest: ELTE BTK; 1997. p. 11-56. Abstract

Borselli és Taeggio Margit-legendája Bánfi Florio apparátusával

The Margaret legend of Borselli and Taeggio with the apparatus (criticus) of Florio Bánfi.

Péter K. Báthori Anna és alsólendvai Bánffy István eljegyzése 1535-ben. In: Kalmár J, editor. Miscellanea fontium historiae Europaeae : emlékkönyv H. Balázs Éva történészprofesszor 80. születésnapjára. Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar; 1997. p. 67-9.
Bak JM. Percy Ernst Schramm (1895-1970) P.E. Schrammról. In: Kalmár J, editor. Miscellanea fontium historiae Europae : Emlékkönyv H. Balázs Éva történészprofesszor 80. születésnapjára. Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar; 1997. p. 421-31. Abstract

Percy Ernst Schramm (1895-1970) P.E. Schrammról

Publishes the unedited text of an interview with the medievalist P.E. Schramm, made in 1970, with a historiographical introduction.

Nagy B. Thököly két levele III. János György szász választóhoz 1684-ben. In: Kalmár J, editor. Miscellanea fontium historiae Europaeae : emlékkönyv H. Balázs Éva történészprofesszor 80. születésnapjára. Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar; 1997. p. 117-20. Abstract

Thököly két levele III. János György szász választóhoz 1684-ben

Two letters of Imre Thököly written in 1684 to Prince Elector John George III