Publications of Sebők, M.

Replika.. in press/forthcoming.

Medieval news : newsletter of the Department of Medieval Studies

Newsletter of the Department of Medieval Studies at CEU

Litera, az irodalmi portál

Portalsite for contemporary literatureFounding editor

Sebők M. Párhuzamos praxisok a XVI. századi Szepességben. In: Romhányi B, Kendeffy G, editors. Szentírás, hagyomány, reformáció : teológia- és egyháztörténeti tanulmányok. Budapest: Gondolat; 2009. p. 267-80.
Sebők M. A vándorló humanista támogatása : Szenci Molnár Albert és a patronálás kérdései a magyar-latin szótár kapcsán. In: Szabó A, editor. Dictionarium 1604 : Szenci Molnár Albert szótára : az Országos Széchényi Könyvtár és a Károli Gáspár Református Egyetem tudományos ülésszaka, 2004. október 29. Budapest: OSZK : Osiris; 2007. p. 163-77. (Libri de libris).

Kizökkent az idő : az 1582-es naptárreform hatásai a 16. századi Szepességen

CD-ROM, Supplement of the issue 2007/2 of Történelmi Szemle

A szabadság kultúrája : Magyar Kulturális Stratégia 2006-2020

The Culture of Freedom – Cultural Strategy for Hungary, 2006-2020

Collegium Budapest Institute for Advanced Study. Sebők M, editor. Budapest: Collegium Budapest Inst. for Advanced Study; 2005.
Szőnyi GE. The dark offsprings of humanism : Erasmus, Reuchlin, and the magical Renaissance. In: Sebők M, editor. Republic of letters, humanism, humanities. Budapest: Collegium Budapest; 2005. p. 107-25. (Collegium Budapest workshop series; no 15).
Gyáni G. Az újra felfedezett polgári múlt. (Előszó). In: Sebők M, editor. Sokszínű kapitalizmus. Pályaképek a magyar tőkés fejlődés aranykorából. Kfki - Hvg; 2004. p. 13-22.
Geréby G. Eternal allegiances : Duns Scotus' place in the debate about the possibility of an eternally created world. In: Nagy B, Sebők M, editors. The man of many devices, who wandered full many ways ... : Festschrift in honor of János M. Bak. Budapest: CEU Press; 1999. p. 372-83.
Jaritz G. Young, rich, and beautiful : The visualization of male beauty in the late Middle Ages. In: Nagy B, Sebők M, editors. The man of many devices, who wandered full many ways ... : Festschrift in honor of János M. Bak. Budapest: CEU Press; 1999. p. 61-77.
Klaniczay G. Images and designations for rebellious peasants in late medieval Hungary. In: Nagy B, Sebők M, editors. The man of many devices, who wandered full many ways ... : Festschrift in honor of János M. Bak. Budapest: CEU Press; 1999. p. 115-27. Abstract

Images and designations for rebellious peasants in late medieval Hungary

Traces the formation of the stereotype of the rebellious peasant the 15c.

Klaniczay G. Preface. In: Nagy B, Sebők M, editors. The man of many devices, who wandered full many ways ... : Festschrift in honor of János M. Bak. Budapest: CEU Press; 1999. XV-XVII.
Laszlovszky J. Field systems in medieval Hungary. In: Nagy B, Sebők M, editors. The man of many devices, who wandered full many ways ... : Festschrift in honor of János M. Bak. Budapest: CEU Press; 1999. p. 432-44.
Perczel I. Mankind’s common intellectual substance: a study in the Letters of Saint Antony and his Life by Saint Athanasius. In: Nagy B, Sebők M, editors. The man of many devices, who wandered full many ways ... : Festschrift in honor of János M. Bak. Budapest Hungary, H: CEU Presss; 1999. p. 197-213.
Sághy M. The adventus of Constantius II to Rome 357 A.D. In: Nagy B, Sebők M, editors. The man of many devices, who wandered full many ways ... : Festschrift in honor of János M. Bak. Budapest: CEU Press; 1999. p. 148-59.
Sebők M. The benefits of the Republic of Letters : humanist correspondence revisited. In: Visser A, editor. In search of the republic of letters : intellectual relations between Hungary and the Netherlands 1500-1800. Wassenaar: Study Centre on the Republic of Letters in the Early Modern Period, NIAS; 1999. p. 29-35.
Sebők M. Natalie Zemon Davis, a történetmondó. In: Davis NZ, editor. Martin Guerre visszatérése. Budapest: Osiris; 1999. p. 119-30.
Sebők M. Sebastian Thököly and His Sensibility Towards Religious Questions. In: Nagy B, Sebők M, editors. The man of many devices, who wandered full many ways ... : Festschrift in honor of János M. Bak. Budapest: CEU Press; 1999. p. 583-95.
Szende K. Was there a Bourgeoisie in Medieval Hungary? In: Nagy B, Sebők M, editors. The man of many devices, who wandered full many ways ... : Festschrift in honor of János M. Bak. Budapest: CEU Press; 1999. p. 445-59.
Nagy B. Transcontinental trade from East-Central Europe to Western Europe (fourteenth and fifteenth centuries). In: Nagy B, Sebők M, editors. The man of many devices, who wandered full many ways ... : Festschrift in honor of János M. Bak. Budapest: CEU Press; 1999. p. 347-56. Abstract

Transcontinental trade from East-Central Europe to Western Europe (fourteenth and fifteenth centuries)

Analyses routes and goods (primarily cloth, and gold and silver) carried from the region to Western Europe.

Szakács BZ. The Holy Father and the devils, or could the Hungarian Angevin Legendary have been ordered for a pope? In: Nagy B, Sebők M, editors. The man of many devices, who wandered full many ways ... : Festschrift in honor of János M. Bak. Budapest: CEU Press; 1999. p. 52-60.

Annual of Medieval Studies at CEU

1996-1997

Annual of Medieval Studies at CEU

1994-1995