Publications of Laszlovszky, J.

The Crusades and the military Orders. Hunyadi Z, Laszlovszky J, editors. Budapest: Central European University Press; 2009.
Laszlovszky J. Ciszterci vagy pálos? A Pomáz-nagykovácsi pusztán található középkori épületmaradványok azonosítása. In: Guitman B, editor. A ciszterci rend Magyarországon és Közép-Európában. Vol 5. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar; 2009. p. 191-208. (Művelődéstörténeti műhely : Rendtörténeti konferenciák; vol 5). Abstract

Ciszterci vagy pálos? A Pomáz-nagykovácsi pusztán található középkori épületmaradványok azonosítása

Cistercian or Pauline? Interpretation of the medieval architectural remains at Nagykovácsi puszta, Pomáz

Laszlovszky J. Crown, Gown and Town : Zones of Royal, Ecclesiastical and Civic Interaction in Medieval Buda and Visegrád. In: Keene D, Nagy B, Szende K, editors. Segregation – Integration – Assimilation : Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe. Farnham: Ashgate; 2009. p. 179-203. (Historical Urban Studies Series).
Laszlovszky J, Kárai F, Kovarszki A, Németh I, Bariska I. ISES füzetek. Vol 7. Szombathely: Társtud. és Európa-tanulmányok Int.; 2008.
Kubinyi A, Laszlovszky J. Népességtörténeti kérdések a késő középkori Magyarországon : népesség, népcsoportok, gazdálkodás. In: Kubinyi A, Laszlovszky J, Szabó P, editors. Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon : Gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Budapest: Martin Opitz Kiadó; 2008. p. 37-48.
Kubinyi A, Laszlovszky J. Völker und Kulturen im mittelalterlichen Ungarn. In: Kaser K, Gramshammer-Hohl D, Piskorski JM, Vogel E, editors. Kontinuitäten und Brüche : Lebensformen – Alteingesessene – Zuwanderer von 500 bis 1500. Vol 12. Klagenfurt: Wieser Verlag; 2008. p. 397-403. (Wieser Enzyklopädie des Europäischen Ostens; vol 12).
Laszlovszky J. Előszó. In: Kubinyi A, Laszlovszky J, Szabó P, editors. Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon : Gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Budapest: Martin Opitz Kiadó; 2008. p. 7-8.
Laszlovszky J. Földművelés a késő középkori Magyarországon. In: Kubinyi A, Laszlovszky J, Szabó P, editors. Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon : Gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Budapest: Martin Opitz Kiadó; 2008. p. 49-82.
Laszlovszky J. Késő középkori gazdaság és gazdálkodás Magyarországon : források és módszertani kérdések. In: Kubinyi A, Laszlovszky J, Szabó P, editors. Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon : Gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Budapest: Martin Opitz Kiadó; 2008. p. 13-9.
Laszlovszky J, Szabó P. Bevezető. In: Kubinyi A, Laszlovszky J, Szabó P, editors. Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon : Gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Budapest: Martin Opitz Kiadó; 2008. p. 9-11.
Rácz L. Éghajlati változások a Kárpát-medencében a középkor idején. In: Kubinyi A, Laszlovszky J, Szabó P, editors. Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon : Gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Budapest: Martin Opitz Kiadó; 2008. p. 21-35.
Szende K. Városi gazdálkodás a középkori Magyarországon. In: Kubinyi A, Laszlovszky J, Szabó P, editors. Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon : Gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Budapest: Martin Opitz Kiadó; 2008. p. 413-46.
Nagy B. Magyarország külkereskedelme a középkorban. In: Kubiny A, Laszlovszky J, Szabó P, editors. Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon : Gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Budapest: Martin Opitz Kiadó; 2008. p. 235-76.
Laszlovszky J. Kubinyi András (1929-2007). Urbs : magyar várostörténeti évkönyv. 2008;3(1):11-3.
Laszlovszky J. Ősbuda, Ős-Budavár 1. Várak, kastélyok, templomok. 2008;4(1):8-11.
Laszlovszky J. Ősbuda, Ős-Budavár 2. Várak, kastélyok, templomok. 2008;4(2):8-11.
Laszlovszky J. Ősbuda, Ős-Budavár 3. Várak, kastélyok, templomok. 2008;4(3):12-5.
Laszlovszky J. Az ország pusztulása. In: Ritoók Á, Garam É, editors. A tatárjárás : [1241-42]. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum; 2007. p. 39-43. Abstract

Az ország pusztulása

The destruction of the country.

Berend N, Laszlovszky J, Szakács BZ. The kingdom of Hungary. In: Berend N, editor. Christianization and the rise of Christian monarchy : Scandinavia, Central Europe and Rus' c. 900-1200. Cambridge: Cambridge University Press; 2007. p. 319-68. Abstract

The kingdom of Hungary

Discusses pre-Christian religion, conversion and the relationship between religion and royal power.

Laszlovszky J. The Monastery of St. Severo in Classe/Ravenna. Annual of Medieval Studies at CEU. 2007;13:197-211.

Magyarország és a keresztes háborúk : Lovagrendek és emlékeik

Hungary and the Crusades. Religious Military Orders and their Heritage.

Borosy A, Laszlovszky J. Magyarország a Szentföld és a korai kereszteshadjáratok. In: Laszlovszky J, Majorossy J, Zsengellér J, editors. Magyarország és a keresztes háborúk : lovagrendek és emlékeik. Máriabesnyő: Attraktor; 2006. p. 75-90. Abstract

Magyarország a Szentföld és a korai kereszteshadjáratok

Hungary, the Holy Land and the Early Crusades.

Laszlovszky J. The Medieval Royal Seat and Forest at Visegrád : A Proposed World Heritage Site and its Heritage Aspects. In: Jerem E, Mester Z, Benczes R, editors. Archaeological and cultural heritage preservation : within the light of new technologies. Budapest: Archaeolingua; 2006. p. 83-9.
Laszlovszky J. Il complesso monastico. In: Augenti A, editor. La basilica e il monastero di San Severo a Classe : La storia, gli scavi.; 2006. p. 14-16, 30. Abstract

Il complesso monastico

The monastic complex

Laszlovszky J. Előszó. In: Gyöngyössy M, editor. Magyar középkori gazdaság- és pénztörténet : Jegyzet és forrásgyűjtemény. Budapest: Bölcsész Konzorcium; 2006. p. 7-8.
Laszlovszky J. Kutatási irányok és eredmények a középkori Magyarország gazdaság- és pénztörténetéről. In: Gyöngyössy M, editor. Magyar középkori gazdaság- és pénztörténet : Jegyzet és forrásgyűjtemény. Budapest: Bölcsész Konzorcium; 2006. p. 9-30. Abstract

Kutatási irányok és eredmények a középkori Magyarország gazdaság- és pénztörténetéről

Research Trends and Results on the Economic and Financial History of Medieval Hungary.

Laszlovszky J. Földművelés és állattenyésztés a középkori Magyarországon. In: Gyöngyössy M, editor. Magyar középkori gazdaság- és pénztörténet : Jegyzet és forrásgyűjtemény. Budapest: Bölcsész Konzorcium; 2006. p. 53-80. Abstract

Földművelés és állattenyésztés a középkori Magyarországon

Agriculture and Animal Husbandry in Medieval Hungary.

Laszlovszky J. A középkori Magyarország gazdaság- és pénztörténeti forrásainak jellemző vonásai. In: Gyöngyössy M, editor. Magyar középkori gazdaság- és pénztörténet : Jegyzet és forrásgyűjtemény. Budapest: Bölcsész Konzorcium; 2006. p. 289-303. Abstract

A középkori Magyarország gazdaság- és pénztörténeti forrásainak jellemző vonásai

Characteristic Features of the Sources on the Economic and Financial History of Medieval Hungary.

Laszlovszky J. Kereszteshadjáratok és lovagrendek : Történeti értelmezések, kutatási kérdések. In: Laszlovszky J, Majorossy J, Zsengellér J, editors. Magyarország és a keresztes háborúk : lovagrendek és emlékeik. Máriabesnyő: Attraktor; 2006. p. 7-28. Abstract

Kereszteshadjáratok és lovagrendek : Történeti értelmezések, kutatási kérdések

Crusades and Military Orders : Historical Interpretations, Research Questions.

Laszlovszky J, Soós Z. A Német Lovagrend és Magyarország. In: Laszlovszky J, Majorossy J, Zsengellér J, editors. Magyarország és a keresztes háborúk : lovagrendek és emlékeik. Máriabesnyő: Attraktor; 2006. p. 221-34. Abstract

A Német Lovagrend és Magyarország

The Teutonic Order and Hungary

Augenti A, Laszlovszky J. La fine della storia. In: Augenti A, editor. La basilica e il monastero di San Severo a Classe : La storia, gli scavi.; 2006. 17, p. 49-50. Abstract

La fine della storia

The end of the story

Szakács BZ. A lovagrendek művészete a középkori Magyarországon. In: Laszlovszky J, Majorossy J, Zsengellér J, editors. Magyarország és a keresztes háborúk : Lovagrendek és emlékeik. Máriabesenyő: Attraktor; 2006. p. 239-49. Abstract

A lovagrendek művészete a középkori Magyarországon

The art of the Crusader Orders in medieval Hungary

Késő középkori falusi lakóház Tiszaugon : az alföldi lakóház kialakulásának kérdéséhez

The late medieval rural house at Tiszaug : data relating to the emergence of medieval peasant houses on the Great Hungarian Plain.

Laszlovszky J. Királyi palota, ferences kolostor és városi település. In: Romhányi B, editor. "Es tu scholaris" : ünnepi tanulmányok Kubinyi András 75. születésnapjára. Vol 13. Budapest: BTM; 2004. p. 61-70. (Monumenta historica Budapestinensia; vol 13). Abstract

Királyi palota, ferences kolostor és városi település

Royal palace, Franciscan Friary and urban settlement.

Laszlovszky J. Középkori kolostorok a tájban, középkori kolostortájak. In: Kovács G, editor. "Quasi liber et pictura" : tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Budapest: ELTE Régészettudományi Intézet; 2004. p. 337-49. Abstract

Középkori kolostorok a tájban, középkori kolostortájak

Medieval Monasteries in the Landscape, Medieval Monastic Landscapes

CEU Medievalia. Vol 5. Laszlovszky J, Szabó P, editors. Budapest: Central European University. Department of Medieval Studies; 2003. Abstract

CEU Medievalia

Outcome of a summer university course held at the Dept. of Medieval Studies, Central European University, Budapest, July 2002.

Jaritz G. Nature images – images nature : visual representations and their function in the late Middle Ages. In: of Studies CEUDM, Laszlovszky J, Szabó P, editors. People and nature in historical perspective. Vol 5. Budapest: Central European University. Department of Medieval Studies; 2003. p. 53-62. (CEU Medievalia; vol 5).
Kocsis E, Laszlovszky J, Sabján T, Takács M, Tomka G. Medieval Material Culture – Medieval Archaeology. In: Visy Z, editor. Hungarian archaeology at the turn of the millennium. Budapest: Ministry of National Cultural Heritage; 2003. p. 397-404.
Kocsis E, Laszlovszky J, Sabján T, Takács M, Tomka G. Középkori anyagi kultúra – Középkori régészet. In: Visy Z, editor. Magyar régészet az ezredfordulón. Budapest: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Teleki László Alapítvány; 2003. p. 397-404. Abstract

Középkori anyagi kultúra – Középkori régészet

Medieval Material Culture – Medieval Archaeology

Laszlovszky J. The Middle Ages and the Post-Medieval Period. In: Visy Z, editor. Hungarian archaeology at the turn of the millenium. Budapest: Ministry of National Cultural Heritage; 2003. p. 345-413. Abstract

The Middle Ages and the Post-Medieval Period

Editor of the chapter.

Laszlovszky J. Medieval Archaeology in Hungary. In: Visy Z, editor. Hungarian archaeology at the turn of the millennium. Budapest: Ministry of National Cultural Heritage; 2003. p. 347-8.
Laszlovszky J. Ottoman Period Archaeology – Post-Medieval Archaeology. In: Visy Z, editor. Hungarian archaeology at the turn of the millennium. Budapest: Ministry of National Cultural Heritage; 2003. p. 404-5.
Laszlovszky J. Török kori régészet – Kora újkori régészet. In: Visy Z, editor. Magyar régészet az ezredfordulón. Budapest: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Teleki László Alapítván; 2003. p. 404-5. Abstract

Török kori régészet – Kora újkori régészet

Ottoman Period Archaeology – Post-Medieval Archaeology

Laszlovszky J. A középkori régészet Magyarországon. In: Visy Z, editor. Magyar régészet az ezredfordulón. Budapest: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Teleki László Alapítvány; 2003. p. 347-8. Abstract

A középkori régészet Magyarországon

Hungarian Archaeology at the Turn of the Millenium

Laszlovszky J. A középkor és a kora újkor. In: Visy Z, editor. Magyar régészet az ezredfordulón. Budapest: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma; 2003. p. 345-412. Abstract

A középkor és a kora újkor

Editor of the chapter.

Laszlovszky J. Space and place : text and object. Human-nature interaction and topographical studies. In: Laszlovszky J, Szabó P, editors. People and nature in historical perspective. Vol 5. Budapest: Central European University. Department of Medieval Studies; 2003. p. 81-104. (CEU Medievalia; vol 5).
Laszlovszky J. Tatárjárás és régészet. In: Nagy B, editor. Tatárjárás. Budapest: Osiris; 2003. p. 453-68. Abstract

Tatárjárás és régészet

The Mongol Invasion and Archaeology.

Laszlovszky J, Miklós Z, Romhányi B, Szende K. The Archaeology of Hungary's Medieval Towns. In: Visy Z, editor. Hungarian archaeology at the turn of the millennium. Budapest: Ministry of National Cultural Heritage; 2003. p. 364-72.
Laszlovszky J, Miklós Z, Romhányi B, Szende K. Középkori városaink régészete. In: Visy Z, editor. Magyar régészet az ezredfordulón. Budapest: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Teleki László Alapítvány; 2003. p. 364-72. Abstract

Középkori városaink régészete

The Archaeology of Hungary’s Medieval Towns

Laszlovszky J, Rasson J. Post-medieval or historical archaeology : terminology and discourses in the archaeology of the Ottoman period. In: Gerelyes I, Kovács G, editors. Archaeology of the Ottoman period in Hungary. Budapest: Hungarian National Museum; 2003. p. 377-82.
Laszlovszky J, Romhányi B. Cathedrals, Monasteries and Churches : The Archaeology of Ecclesiastic Monuments. In: Visy Z, editor. Hungarian archaeology at the turn of the millennium. Budapest: Ministry of National Cultural Heritage; 2003. p. 372-7.
Laszlovszky J, Romhányi B. Székesegyházak, kolostorok, templomok : Középkori egyházi emlékeink régészeti kutatása. In: Visy Z, editor. Magyar régészet az ezredfordulón. Budapest: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Teleki László Alapítvány; 2003. p. 372-7. Abstract

Székesegyházak, kolostorok, templomok : Középkori egyházi emlékeink régészeti kutatása

Cathedrals, Monasteries and Churches: The Archaeology of Ecclesiastic Monuments

Rácz L. The Climate History of Central Europe in the Modern Age. In: Laszlovszky J, Szabó P, editors. People and nature in historical perspective. Vol 5. Budapest: Central European University. Deptartment of Medieval Studies; 2003. p. 229-45. (CEU Medievalia; vol 5).
Bálint M, Laszlovszky J, Romhányi B, Sabján T, Takács M. Medieval Villages and their Fields. In: Visy Z, editor. Hungarian archaeology at the turn of the millennium. Budapest: Ministry of National Cultural Heritage; 2003. p. 383-8.
Bálint M, Laszlovszky J, Romhányi B, Sabján T, Takács M. Középkori falvak és határuk. In: Visy Z, editor. Magyar régészet az ezredfordulón. Budapest: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Teleki László Alapítvány; 2003. p. 383-8. Abstract

Középkori falvak és határuk

Medieval Villages and their Fields

Choyke AM. Backward reflections on ancient enviornments: what can we learn from bone tools? In: Laszlovszky J, Szabó P, editors. People and nature in historical perspective. Budapest Hungary: Central European University Dept. of Medieval Studies & Archaeolingua; 2003. p. 139-56. (CEU medievalia; no 5).
Buzás G, Laszlovszky J, Magyar K. Medieval Royal Centres. In: Visy Z, editor. Hungarian archaeology at the turn of the millennium. Budapest: Ministry of National Cultural Heritage; 2003. p. 348-64.
Buzás G, Laszlovszky J, Magyar K. Középkori királyi központok. In: Visy Z, editor. Magyar régészet az ezredfordulón. Budapest: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Teleki László Alapítvány; 2003. p. 348-64. Abstract

Középkori királyi központok

Medieval Royal Centres

of Studies CE. CEU Medievalia. Vol 1. Hunyadi Z, Laszlovszky J, editors. Budapest: Central European University. Department of Medieval Studies; 2001. Abstract

CEU Medievalia

Based on the papers of a conference organised by Central European University. Department of Medieval Studies entitled Expanding the frontiers of medieval Latin Christianity, Budapest, 26-28 February 1999.

Pomáz : természeti kincseink, történelmünk, kulturális örökségünk

Pomáz : Our natural treasures, history, cultural heritage

Gyurgyik G, Könczöl D, Laszlovszky J. Településszerkezet. In: Laszlovszky J, Radics I, Könczöl D, editors. Pomáz : természeti kincseink, történelmünk, kulturális örökségünk. Pomáz: Pomáz Város Önkormányzata; 2001. p. 167-79. Abstract

Településszerkezet

Settlement structure.

Laszlovszky J. Egy reneszánsz emlék újjászületése. In: Buzás G, editor. Giovanni Dalmata Herkules-kútja a visegrádi királyi palotában. Budapest: Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület; 2001. p. 7-8. Abstract

Egy reneszánsz emlék újjászületése

The Rebirth of a Renaissance Monument.

Laszlovszky J. Régészeti emlékek Pomázról. In: Laszlovszky J, Radics I, Könczöl D, editors. Pomáz : természeti kincseink, történelmünk, kulturális örökségünk. Pomáz: Pomáz Város Önkormányzata; 2001. p. 27-33.
Laszlovszky J. Szlovákok. In: Laszlovszky J, Radics I, Könczöl D, editors. Pomáz : természeti kincseink, történelmünk, kulturális örökségünk. Pomáz: Pomáz Város Önkormányzata; 2001. p. 87-8.
Laszlovszky J. Crusades and military orders : state of research. In: Hunyadi Z, Laszlovszky J, editors. The Crusades and the military orders : expanding the frontiers of medieval Latin Christianity. Vol 1. Budapest: Central European University. Department of Medieval Studies; 2001. xvii-xxiii. (CEU Medievalia; vol 1).
Laszlovszky J, Soós Z. Historical monuments of the Teutonic Order in Transylvania. In: of Studies CEUDM, Hunyadi Z, Laszlovszky J, editors. The Crusades and the military orders : expanding the frontiers of medieval Latin Christianity. Vol 1. Budapest: Central European University. Department of Medieval Studies; 2001. p. 319-36. (CEU Medievalia; vol 1). Abstract

Historical monuments of the Teutonic Order in Transylvania

Investigates the activity of the Teutonic Knights in the region of Barcaság (Burzenland) in Transylvania, concentrating on castle archictecture and archeological sites.

Radics I, Könczöl D, Laszlovszky J. Pomáz újkori történelmének fordulópontjai. In: Laszlovszky J, Radics I, Könczöl D, editors. Pomáz : természeti kincseink, történelmünk, kulturális örökségünk. Pomáz: Pomáz Város Önkormányzata; 2001. p. 51-68. Abstract

Pomáz újkori történelmének fordulópontjai

Turning points in the modern history of Pomáz.

Radics I, Könczöl D, Laszlovszky J, Szalay L. A mezőgazdaság története Pomázon. In: Laszlovszky J, Radics I, Könczöl D, editors. Pomáz : természeti kincseink, történelmünk, kulturális örökségünk. Pomáz: Pomáz Város Önkormányzata; 2001. p. 108-11. Abstract

A mezőgazdaság története Pomázon

The history of agriculture at Pomáz.

Sághy M. Crusade and nationalism : Pierre Dubois, the Holy Land, and French hegemony. In: of Studies CEUDM, Hunyadi Z, Laszlovszky J, editors. The crusades and the military orders : expanding the frontiers of medieval Latin christianity. Vol 1. Budapest: Central European University. Department of Medieval Studies; 2001. p. 43-50. (CEU Medievalia; vol 1).
Laszlovszky J, Romhányi B. Les recherches de l'universite ELTE de Budapest sur le couvent des cordeliers au Mont Beuvray, France. In: Guillaumet JP, editor. Dix ans de cooperation franco-hongroise en archeologie 1988-1998 : actes de la table ronde tenue du 3 au 5 juin 1998 au Collegium Budapest. Budapest: Collegium Budapest; 2000. p. 29-36.
Laszlovszky J. Field systems in medieval Hungary. In: Nagy B, Sebők M, editors. The man of many devices, who wandered full many ways ... : Festschrift in honor of János M. Bak. Budapest: CEU Press; 1999. p. 432-44.
Beck P, Laszlovszky J. Le Couvent des Cordeliers. In: archéologique européen du Mont-Beuvray C, editor. Rapport annuel 1999 : Rapport annuel d'activité scientifique 1999 du Centre archéologique européen du Mont Beuvray. Glux-en-Glenne: Centre archéologique européen du mont Beuvray; 1999. p. 275-83.
Medium Aevum Quotidianum : Sonderband. Vol 7. Laszlovszky J, editor. Krems: Medium Aevum Quotidianum; 1998.
Laszlovszky J. Tradition et innovation dans l'agriculture en Hongrie au Moyen Age. In: Beck P, editor. L'innovation technique au Moyen Age. Paris: Errance; 1998. 45.
Laszlovszky J. Research Possibilities into the history and Material Culture of Eating, Drinking and Hospitality during the Period of Hungarian Conquest. In: Tender Meat under the Saddle : Customs of Eating, Drinking and Hospitality among Conquering Hungarians and Nomadic Peoples. Vol 2. Krems: Medium Aevum Quotidianum; 1998. p. 44-61. (Studia archaeologica mediae recentisque aevorum Universitatis Scientiarum de Rolando Eötvös Nominatae; vol 2).
Beck P, Laszlovszky J. Le Couvent des Cordeliers. In: archéologique européen du Mont-Beuvray C, editor. Rapport annuel 1998 : Rapport annuel d'activité scientifique 1998 du Centre archéologique européen du Mont Beuvray. Mont Beuvray: Centre archéologique européen du mont Beuvray; 1998. p. 133-8.
Ómagyar kultúra. Vol special issue. Laszlovszky J, editor. Budapest: Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola; 1997. Abstract

Ómagyar kultúra

Tender meat under the saddle : customs of eating, drinking and hospitality among conquering Hungarians and nomadic peoples.

Laszlovszky J. A honfoglaláskori evés, ivás, vendéglátás történetének és anyagi kultúrájának kutatási lehetőségei. In: Nyereg alatt puhítjuk...? : avagy vendéglátási szokások a honfoglaló magyaroknál és a rokon kultúrájú lovasnépeknél. Vol special issue. Budapest: Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola; 1997. p. 64-74. (Ómagyar kultúra; vol special issue). Abstract

A honfoglaláskori evés, ivás, vendéglátás történetének és anyagi kultúrájának kutatási lehetőségei

Research possibilities in the field of food, drink, hospitality and the history of material culture in the age of the Hungarian conquest.Investigates the sources for a history of the food and beverages of the conquering Magyars from the point of view of "Alltagsgeschichte".

Laszlovszky J. Bevezetés. In: Nyereg alatt puhítjuk...? : avagy vendéglátási szokások a honfoglaló magyaroknál és a rokon kultúrájú lovasnépeknél. Vol special issue. Budapest: Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola; 1997. p. 24-9. (Ómagyar kultúra; vol special issue).
Laszlovszky J. Hungarian university peregrinatio to Western Europe in the second half of the twelfth century. In: Szögi L, Varga J, editors. Universitas Budensis, 1395-1995. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára; 1997. p. 51-61. Abstract

Hungarian university peregrinatio to Western Europe in the second half of the twelfth century

Examines the presence of Hungarian students at the universities of Paris and Oxford and their influence on the transformation of the Hungarian church.

Muhi-Templomdomb : Középkori falu, mezőváros és út a XI-XVII. századból

Muhi-Templomdomb : Medieval village, market town and road from the 11th-17th century.

Beck P, Laszlovszky J. Le Couvent des Cordeliers. In: archéologique européen du Mont-Beuvray C, editor. Rapport annuel 1996 : Rapport annuel d'activité scientifique 1996 du Centre archéologique européen du Mont Beuvray. Glux-en-Glenne: Centre archéologique européen du Mont-Beuvray; 1996. p. 135-47.
Beck P, Laszlovszky J. L'après Bibracte : le Couvent des Cordeliers. In: archéologique européen du Mont-Beuvray C, editor. Rapport triennal 1995 : Rapport triennal 1993-1995. Glux-en-Glenne: Centre archéologique européen du Mont-Beuvray; 1996.
Intézet EL. Dissertationes Pannonicae : Series III. Vol 4. Laszlovszky J, editor. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem; 1995.
Laszlovszky J. Frühstädtische Siedlungsentwicklung in Ungarn. In: Brachmann H, editor. Burg, Burgstadt, Stadt : zur Genese mittelalterlicher nichtagrarischer Zentren in Ostmitteleuropa. Vol 1. Berlin: Akademie Verlag; 1995. p. 307-16. (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa; vol 1).
Buzás G, Laszlovszky J. Life at Visegrád palace under the reign of King Matthias. In: Laszlovszky J, editor. Medieval Visegrád : royal castle, palace, town and Franciscan friary. Vol 4. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem; 1995. p. 19-25. (Dissertationes Pannonicae : Series III; vol 4). Abstract

Life at Visegrád palace under the reign of King Matthias

Argues that in the first half of Matthias' reign (until 1474/1479) the royal palace of Visegrád declined, but after the king's marriage to Beatrix of Aragón new building works were begun. This study is based on archaeological excavations and contemporary descriptions, especially that of Antonio Bonfini.

Buzás G, Laszlovszky J, Papp S, Szőke M. The Franciscan Friary of Visegrád : History, Archaeological Remains, the Results of the 1990-93 Campaigns. In: Laszlovszky J, editor. Medieval Visegrád : royal castle, palace, town and Franciscan friary. Vol 4. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem; 1995. p. 26-33. (Dissertationes Pannonicae : Series III; vol 4).