Publications of Szende, K.

Szende K. Neighbourhoods, Suburbs and Ethnic Quarters in the Hungarian Towns, Thirteenth to Fifteenth Centuries. In: Cities - coins - commerce: essays presented to Ian Blanchard on the occasion of his 70th birthday. Stuttgart: Steiner; 2012. p. 43-64. (Studien zur Gewerbe- und Handelsgeschichte der vorindustriellen Zeit).
Jaritz G. The Visual Image of the 'Other' in Late Medieval Urban Space : Patterns and Constructions. In: Keene D, Nagy B, Szende K, editors. Segregation – Integration – Assimilation : Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe. Farnham: Ashgate; 2009. p. 235-49. (Historical Urban Studies Series).
Laszlovszky J. Crown, Gown and Town : Zones of Royal, Ecclesiastical and Civic Interaction in Medieval Buda and Visegrád. In: Keene D, Nagy B, Szende K, editors. Segregation – Integration – Assimilation : Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe. Farnham: Ashgate; 2009. p. 179-203. (Historical Urban Studies Series).
Nagy B. The Towns of Medieval Hungary in the Reports of Contemporary Travellers. In: Keene D, Nagy B, Szende K, editors. Segregation – Integration – Assimilation : Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe. Farnham: Ashgate; 2009. p. 169-78. (Historical Urban Studies Series).
Szende K. "Sag mir, wo die Spitaler sind ...". Zur Topographie europaischer Spitaler. Mitteilungen des Instituts fur osterreichische Geschichtsforschung. 2009;117(3):137-.
Majorossy J, Szende K. Hospitals in medieval and early modern Hungary. In: Scheutz M, editor. Europäisches Spitalwesen : institutionelle Fürsorge in Mittelalter und früher Neuzeit. Vol 51. Wien: Oldenbourg; 2008. p. 409-54. (Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. Ergänzungsband; vol 51).
Szende K. Városi gazdálkodás a középkori Magyarországon. In: Kubinyi A, Laszlovszky J, Szabó P, editors. Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon : Gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Budapest: Martin Opitz Kiadó; 2008. p. 413-46.
Szende K. Nők. In: Kőszeghy P, editor. Magyar művelődéstörténeti lexikon : középkor és kora újkor. Vol 8. Budapest: Balassi; 2008.
Szende K. Kubinyi András, a várostörténész. Urbs : magyar várostörténeti évkönyv. 2008;3:15-38.
Szende K. Maria von Ungarn und die Städte Westungarns. In: Fuchs M, Réthelyi O, editors. Maria von Ungarn, 1505-1558 : eine Renaissancefürstin. Münster: Aschendorff; 2007. p. 113-32.
Szende K. Kubinyi András (1929-2007). Levéltári Szemle. 2007;57(4):93-4.

Hungary

Local history in Hungary : an overview. Web publication, part of the site Local History World Wide:An International Internet Inventory hosted by The Norwegian Institute of Local History www.lokalhistorie.no

Book review : H. Németh István: Várospolitika és gazdaságpolitika a 16-17. századi Magyarországon

This article reviews the book Várospolitika és gazdaságpolitika a 16-17. századi Magyarországon. A felső-magyarországi városszövetség. I-II / H. Németh István, Budapest, 2004

Szende K. Einleintung : Zur Geschichte der Sammlungen. In: Madas E, editor. Mittelalterliche lateinische Handschriftenfragmente in Sopron. Budapest: Akadémia Kiadó; 2006. p. 7-16.
Szende K. Between Hatred and Affection : Towns and Sigismund in Hungary and the Empire. In: Pauly M, Reinert F, editors. Sigismund von Luxemburg : Ein Kaiser in Europa : Tagungsband des internationalen historischen und kunsthistorischen Kongress in Luxemburg, 8.-10. Juni 2005. Mainz: Philipp von Zabern; 2006. p. 199-210.
Szende K. Gyermekek, testvérek, házastársak : családi viszonyok és örökösödési szokások Eperjesen a középkori végrendeletek tükrében. In: Csukovits E, Lengyel T, editors. Bártfától Pozsonyig : városok a 13-17. században. Vol 35. Budapest: MTA Történettudományi Intézet; 2005. p. 293-317. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok; vol 35).
Szende K. Házasság. In: Kőszeghy P, editor. Magyar művelődéstörténeti lexikon : középkor és kora újkor. Vol 4. Budapest: Balassi; 2005.
Szende K. Házasságtörés. In: Kőszeghy P, editor. Magyar művelődéstörténeti lexikon : középkor és kora újkor. Vol 4. Budapest: Balassi; 2005.
Eliassen F-, Szende K. The Urban Transmission : Family Cycles and Inheritance Customs in Medieval Hungarian and Early Modern Norwegian Towns. Sakta vi gå genom stan : stadshistoriska studier tillägnade Lars Nilsson den 31/5 2005 : city strolls. 2005:135-65.

Book review : People and Nature in Historical Perspective

This article reviews the book People and nature in historical perspective / edited by József Laszlovszky and Péter Szabó, Budapest : Central European University. Dept. of Medieval Studies, 2003

Book review : L’Eglise dans les villes hongroises à la fin du moyen âge (vers 1320-vers 1490)

This article reviews the thesis L’Eglise dans les villes hongroises à la fin du moyen âge (vers 1320-vers 1490) / Marie-Madeleine de Cevins; Paris, Institut hongrois de Paris, 2003

Szende K. Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok. Vol 32. Budapest: MTA Történettudományi Intézet; 2004.
Szende K. Nemzedékről nemzedékre : tanulásra vonatkozó adományok a középkori pozsonyi végrendeletekben. In: Szálka Z, Nagy B, Szende K, editors. "Az élet tanítómestere" : ünnepi tanulmányok Gyapay Gábor 80. születésnapjára. Budapest: Fazekas Öregdiákok Társasága; 2004. p. 119-42.
Szende K. Ital vagy pénzpótlék? Borhagyatékok a soproni és pozsonyi középkori végrendeletekben. In: Romhányi B, editor. "Es tu scholaris" : ünnepi tanulmányok Kubinyi András 75. születésnapjára. Budapest: Budapesti Történeti Múzeum; 2004. p. 77-85.
Szende K. ...gemainer Stadt Nutz, Ehren und Gefallen... In: Kovács G, editor. "Quasi liber et pictura" : tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Budapest: ELTE Régészettudományi Intézet; 2004. p. 495-501.
Szende K. Deutsche im Mittelalter in dem heutigen I. Bezirk von Ofen. In: Hambuch W, editor. Deutsche im Ersten Stadtbezirk von Ofen. Budapest: Deutscher Kulturverein; 2004. p. 11-30.
Szende K. Das Ofner Stadtrecht. In: Hambuch W, editor. Deutsche im Ersten Stadtbezirk von Ofen. Budapest: Deutscher Kulturverein; 2004. p. 39-48.
Szende K. Parva cum laude : humanisták a késő középkori magyar városokról. In: Erdei G, Nagy B, editors. Változatok a történelemre : tanulmányok Székely György tiszteletére. Budapest: ELTE BTK Közép- Koraújkori Történeti Tanszék; 2004. p. 269-75.
Nagy B. Luxemburgi IV. Károly neveltetése. In: Nagy B, Szálka Z, Szende K, editors. "Az élet tanítómestere" : ünnepi tanulmányok Gyapay Gábor 80. születésnapjára. Budapest: Fazekas Öregdiákok Társasága; 2004. p. 93-100. Abstract

Luxemburgi IV. Károly neveltetése

Education of Charles IV of Luxemburg

Szende K. The uses of archives in medieval Hungary. The development of literate mentalities in East Central Europe. 2004:107-42.
Hatházi G, Szende K. People and cultures in medieval Hungary. In: Visy Z, editor. Hungarian archaeology at the turn of the millenium. Budapest: Ministry of National Cultural Heritage; 2003. p. 388-97.
Hatházi G, Szende K. Népek és kultúrák a középkori Magyarországon. In: Visy Z, editor. Magyar régészet az ezredfordulón. Budapest: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Teleki László Alapítván; 2003. p. 388-97.
Laszlovszky J, Miklós Z, Romhányi B, Szende K. The Archaeology of Hungary's Medieval Towns. In: Visy Z, editor. Hungarian archaeology at the turn of the millennium. Budapest: Ministry of National Cultural Heritage; 2003. p. 364-72.
Laszlovszky J, Miklós Z, Romhányi B, Szende K. Középkori városaink régészete. In: Visy Z, editor. Magyar régészet az ezredfordulón. Budapest: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Teleki László Alapítvány; 2003. p. 364-72. Abstract

Középkori városaink régészete

The Archaeology of Hungary’s Medieval Towns

A különbségek összekötnek? – szegregáció, integráció és asszimiláció a középkori városokban : beszámoló a Közép-európai Egyetemen tartott konferenciáról, 2003. február 20-22.

Differences connect : Segregation, integration and assimilation in medieval towns : Report on the conference organised by the CEU.

Book review : Castrum Supron

This article reviews the book Castrum Supron : Sopron vára és környéke az Árpád-korban / Gömöri János, Sopron, 2002

Book review : Wien : Geschichte einer Stadt

This article reviews the book Wien : Geschichte einer Stadt / Peter Csendes, Ferdinand Opll (Hrsg.), Wien, Böhlau, 2001

Szende K. Sopron kapcsolatai közeli és távoli városokkal a késő-középkorban. In: Turbuly É, editor. Sopron térben és időben : Sopron kapcsolatrendszerének változásai : konferencia Sopron szabad királyi város 725 évéről. Sopron: Győr-Moson-Sopron M. Soproni Lvt.,; 2002. p. 55-80.
Szende K. Egy győri úr Sopronban: Alföldy Bálint királyi harmincados († 1493). Fons : forráskutatás és történeti segédtudományok. 2002;9(1-3):29-59.
Szende K. Testaments and Testimonies : Orality and Literacy in Composing Last Wills in Late Medieval Hungary. In: Quotidianum MA, Jaritz G, editors. Oral history of the Middle Ages : the spoken word in context. Vol 12. Budapest: Central European University Dept. of Medieval Studies; 2001. p. 49-66. (Medium Aevum Quotidianum : Sonderband; vol 12).

Book review : Tanulmányok a középkorról

This article reviews the book Tanulmányok a középkorról / szerk. Neumann Tibor ; Budapest, 2001

Book review : Pozsony vármegye középkori földrajza

This article reviews the book Pozsony vármegye középkori földrajza / Házi Jenő ; Bratislava, 2000

Szende K. A város másik fele : a nők szerepe a magánéletben, a munkában és a közösségi szférában. In: Klaniczay G, Nagy B, editors. A középkor szeretete : történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére. Budapest: ELTE BTK Közép- Koraújkori Történeti Tanszék; 1999. p. 301-12.
Szende K. Was there a Bourgeoisie in Medieval Hungary? In: Nagy B, Sebők M, editors. The man of many devices, who wandered full many ways ... : Festschrift in honor of János M. Bak. Budapest: CEU Press; 1999. p. 445-59.
Szende K. Craftsmen’s Widows in Late Medieval Sopron. In: Hietala M, Nilsson L, editors. Women in towns : the social position of urban women in a historical context. Stockholm: Stads- och kommunhistoriska institutet; 1999. p. 13-23.

Book review : Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére

This article reviews the book Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére. Szerk. Csukovics Enikő. Bp., 1998.

Szende K. mit Irer trewn Arbait geholffen : Frauen und Handwerk in mittelalterlichen Testamenten. In: Simon-Muscheid, editor. "Was nützt die Schusterin dem Schmied?" : Frauen und Handwerk vor der Industrialisierung. Frankfurt am Main: Campus Verlag; 1998. p. 85-97.
Szende K. Medieval Archaeology and Urban History in some European Countries. In: Supphellen S, editor. Urban history : the Norwegian tradition in a European context. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology. Dept. of History; 1998. p. 111-32.

Book review : Két kisváros a Dunántúlon

This article reviews Körmend története, Körmend, 1995 & Tanulmányok Csepreg történetéből, Csepreg, 1996.

Reiss J, Szende K. Jüdisches Eisenstadt, Jüdisches Sopron/Ödenburg : ein Exkursionsführer. Opll F, editor. Linz: Österreichischer Arbeitskreis für Stadtgeschichtsforschung; 1997.
Szende K. Geschichte und Denkmale der jüdischen Gemeinde in Sopron/Ödenburg. In: Opll F, editor. Jüdisches Eisenstadt, jüdisches Sopron/Ödenburg : ein Exkursionsführer. Linz: Österreichischer Arbeitskreis für Stadtgeschichtsforschung; 1997. p. 45-78.
Szende K. A luxus fogalma és a luxusigények kielégítése a középkorban. In: Horváth S, Szukovszky J, editors. Luxusiparok : válogatás a IX. Kézművesipartörténeti Szimpózium előadásaiból : Veszprém, 1996. Veszprém: MTA VEAB; 1997. p. 13-24.
Szende K. Some to honour and some to dishonour : Vessels in Late Medieval Urban Households. In: de Boe G, Verhaeghe F, editors. Material culture in medieval Europe. Zellik, Belgium: Instituut voor het Archeologisch Patrimonium; 1997. p. 197-212.
Szende K. Sopron : a West-Hungarian Merchant Town on the Crossroad between East and West. Scripta mercaturae : Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialgeschichte. 1997;31(2):29-49.
Tanulmányok Csatkai Endre emlékére. Környei A, Szende K, editors. Sopron: Soproni Múzeum Alapitvány; 1996.
Szende K. A magyar iskola első évszázadai kiállítás ismertetése. In: Balogh L, editor. 1000 éves a magyar iskola. Budapest: Korona; 1996. p. 132-40.
Szende K. Some aspects of urban landownership in Western Hungary. In: Eliassen F-E, Ersland GA, editors. Power, profit, and urban land : landownership in medieval and early modern northern European towns. Aldershot: Scolar Press; 1996.
Szende K. Kölni kereskedők a középkori Sopronban. In: Környei A, Szende K, editors. Tanulmányok Csatkai Endre emlékére. Sopron: Soproni Múzeum; 1996. p. 57-70.

Book review : Javaimról, kikkel az Isten meglátogatott

This article reviews the book Győri végrendeletek a 17. századból / Horváth József é Győr, 1995

Szende K. A női munka a középkori gazdaságban. In: Dóka K, Éri I, editors. IV. Nemzetközi Kézművesipartörténeti Szimpózium : Veszprém, 1994. 11. 9-11. Veszprém: MTA VEAB; 1995. p. 72-7.