Publications of Sághy, M.

Sághy M. Le saint de la frontière barbare: saint Séverin de Norique. In: Bozóky E, editor. Les saints face aux barbares au haut Moyen Âge: Réalités et légendes. Rennes: Presses Universitaires de Rennes; 2017. p. 17-28.
Sághy M. A Szentírás útja: Bibliai modellek Sulpicius Severus Szent Márton-életrajzában. In: Tóth F, Zágorhidi Czigány B, editors. Via Sancti Martini: Szent Márton útjai térben és időben. Budapest: MTA BTK Történettudományi Intézet; 2016. p. 13-33.
Sághy M. Wealth and Poverty in the Lives of Late Antique Ascetic Bishops. In: Massimiliano G, Gianluca P, editors. Poverta e ricchezza nel cristianesimo antico (I-V sec.): XLII Incontro di Studiosi dell'Antichita Cristiana. Róma: Institutum Patristicum Augustinianum; 2016. p. 355-66.
Sághy M. Strangers to Patrons : Bishop Damasus and the Foreign Martyrs of Rome. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE. 2016;5(3):465-86.
Sághy M. Romanae Gloria plebis: Bishop Damasus and the traditions of Rome. In: Salzman M, Sághy M, Testa RL, editors. Pagans and Christians in late antique Rome: conflict, competition, and coexistence in the fourth century. New York: Cambridge University Press; 2015. p. 314-27.
Sághy M. Ubi tu, ibi et ille: Monica ábrázolása Ágoston Vallomásaiban. In: D Tóth J, Sághy M, editors. Férfi és nő az ókori kereszténységben: Válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság XII. konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változataiból. Budapest: Szent István Társulat; 2015. p. 118-39.
Sághy M. The Bishop of Rome and the Martyrs. In: Dunn GD, editor. The Bishop of Rome in Late Antiquity. Farnham; Burlington: Ashgate Publishing; 2015. p. 37-56.
Sághy M. Egyháztörténet és patrológia. In: Gőzsy Z, Varga S, editors. Katolikus egyháztörténelem az oktatásban: Nemzetközi trendek, új szempontok. Pécs: Pécsi Hittudományi Főiskola Pécsi Egyháztörténeti Intézet; 2015. p. 47-66.
Sághy M. Sivatag, hatalom, szent a késő antik szentéletrajzokban. In: Ádám A, Radvánszky A, editors. Térérzékelések-térértelmezések. Budapest: Kijárat Kiadó; 2015. p. 77-89.
Sághy M. Előszó és bibliográfiai ajánlás. In: D Tóth J, Sághy M, editors. Férfi és nő az ókori kereszténységben: Válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság XII. konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változataiból. Budapest: Szent István Társulat; 2015. p. 5-12.
Sághy M. Szentírás és szent-írás Sulpicius Severus Szent Márton-életrajzában. In: Bárány A, Dreska G, Szovák K, editors. Arcana tabularii: Tanulmányok Solymosi László tiszteletére I-II. Debrecen; Budapest: ELTE BTK; 2014. p. 279-90.
Sághy M. Nagy Károly 1200. VILÁGTÖRTÉNET. 2014;4 (36)(4):685-90.
Sághy M. Might, Money, Memory: New Perspectives on Central European Queenship. In: Rasson J, Sághy M, editors. Annual of Medieval Studies Vol. 19. Budapest: Archaeolingua; 2013. p. 147-8.
Sághy M. Mézières Magyarországról. A késő-Anjou kori kormány és külpolitika kritikája. In: undefined, Kiss G, editors. Francia-magyar kapcsolatok a középkorban. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó; 2013. p. 241-52.
Sághy M, Behrwald R, Witschel C. Renovatio memoriae: Pope Damasus and the Martyrs of Rome. In: Rom in der Spätantike Historische Erinnerung im städtischen Raum. Stuttgart: Franz Steiner Verlag; 2012. p. 251-67.
Sághy M. Martyr Bishops and the Bishop's Martyrs in Fourth-Century Rome. In: Ott JS, Vedriš T, editors. Saintly Bishops and Bishops' Saints. Zagreb: Hagiotheca; 2012. p. 31-45.
Sághy M. Középkor. CAFÉ BÁBEL. 2012;21(69):87-94.
Sághy M. Fido recubans sub tegmine Christi: Rewriting as Orthodoxy in the Epigrammata Damasiana. In: Ulrich J, Jacobsen U-C, Brakke D, editors. Invention, Rewriting, Usurpation. Discursive Fights over Religious Traditions in Antiquity (Early Christianity in the Context of Antiquity - Volume 11. Frankfurt am Main; New York; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien: Campus Verlag; 2011. p. 41-55.
Sághy M. Pope Damasus and the Beginnings of Roman Hagiography. In: Ottó G, József L, Balázs N, Marcel S, Katalin S, editors. Promoting the Saints: Cults and Their Contexts from Late Antiquity until the Early Modern Period; Essays in Honor of Gábor Klaniczay for his 60th Birthday. Budapest; New York: CEU Press; 2011. p. 1-17.
Sághy M. The Master and Marcella: Saint Jerome Retells the Bible to Women. In: Dolezalová L, Visi T, editors. Retelling the Bible: Literary, Historical, and Social Contexts. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag; 2011. p. 127-38.
Sághy M. The Pauline Order. In: Bjork RE, editor. The Oxford Dictionary of the Middle Ages. Vol 3. Oxford: Oxford University Press; 2010.
Sághy M. The Monk and the World : Ascetic and Episcopal Power in the West. In: López-Tello García E, Zorzi BS, editors. Church, society and monasticism : acts of the international symposium, Rome, May 31 – June 3, 2006. Vol 146. St. Ottilien: EOS; 2009. p. 317-22. (Studia Anselmiana; vol 146).
Sághy M. Codex to Catacomb : Uses and Functions of the Bishops' List in Fourth-Century Rome. In: Doležalová L, editor. The charm of a list : from the Sumerians to computerised data processing. Newcastle: Cambridge Scholars; 2009. p. 46-65.
Sághy M. Medieval perspectives after the fall. Annual of medieval studies at CEU. 2009;15:171-5.

Katalán kapcsolat : Királylányok messze földről

A Királylányok messze földről: magyar–katalán kapcsolatok a középkorban című kiállítás, melyet Barcelonában 2009. május–augusztus között mutatott be a Museu d’Història de Catalunya, Budapesten pedig szeptembertől decemberig láthatott a közönség a Magyar Nemzeti Múzeumban, a magyar–katalán közös történelem csomópontjait idézte fel. Ma már Barcelona legjobb magyar ismerői és a Barca legvérmesebb magyar szurkolói sem tudják, hogy Katalónia legnagyobb királynéja magyar volt, s a két királyság összefogása nyolcszáz évvel ezelőtt kezdődött és legalább hatszáz éven át tartott. Ezt a hosszú szövetséget a keresztes háború eszméje motiválta.

Salernói János : Szent Odó élete. Vol 10. Sághy M, editor. Bakonybél: Szt. Mauríciusz Monostor; 2009.
Sághy M. Poems as Church History : the Epigrams of Pope Damasus. In: Augustinianum IP, editor. Motivi e forme della poesia cristiana antica tra scrittura e tradizione classica : XXXVI Incontro di Studiosi dell'Antichità Cristiana, Roma, 3 – 5 maggio 2007. Vol 2. Roma: Institutum Patristicum Augustinianum; 2008. p. 487-97. (Studia ephemeridis Augustinianum; vol 2).
Sághy M. Le révolté "hongrois" : conspirations, attentats et conflits nationaux dans le royaume de Hongrie à la fin du Moyen Âge. In: Depreux P, editor. Revolte und Sozialstatus von der Spätantike bis zur frühen Neuzeit : Révolte et statut social de l'antiquité tardive aux temps modernes. Vol 87. München: Oldenbourg; 2008. p. 205-11. (Pariser historische Studien; vol 87).
Sághy M. Középkor. Café Bábel. 2008;17(55):73-81.

Az Arnolfini házaspár

A középkori festészet egyik legszebb és legrejtélyesebb darabja a flamand mester, Jan van Eyck 1434-ben készült kettős portréja az Arnolfini házaspárról. A képet mindenki ismeri. De hogy pontosan mit is ábrázol, senki nem tudja megmondani. Eljegyzés, esküvő, emlék? A kérdést máig sem sikerült megfejteni. És ki a festményen szereplő férfi?

Keresztény mártírok : Kínzás és identitás

A kínzás elviselhetetlen és megalázó testi fájdalom. A keresztények azonban győzelemmé, lelki dicsőséggé nemesítették a legszörnyűbb szenvedést is. Így vált Krisztus kínhalálának eszköze, a kereszt az új vallás jelképévé. A Krisztusról tanúbizonyságot tevő mártírok jelképe is az a kínzóeszköz lett, mellyel kivégezték őket. A halál alakította ki a vértanúk azonosságát.

Sághy M. Az ezredik év. Világtörténet. 2008;30(1):12-23.
Sághy M. A lerinumi paradicsom : szerzetesség az V. századi Provence-ban. In: Baán I, Rihmer Z, editors. Elmélet és gyakorlat a korai szerzetességben : a Magyar Patrisztikai Társaság II. konferenciája az ókori kereszténységről : Kecskemét, 2002. június 21-23. Vol 2. Budapest: Szent István Társulat; 2007. p. 210-26. (Studia patrum; vol 2).

Krisztus vére

Nincs még egy vallás a világon, melyben a bor olyan középponti szerepet játszana, mint a kereszténységben. A bor Krisztus vére. Hogyan válik vérré a bor? Mivel a kereszténység lényegi szentségét ma az egyházakon és a hívőkön kívül meglehetősen kevesen értik, indokolt e kérdés megvilágítása. Az oltáriszentség titkai előtt azonban tekintsük át röviden Jézus és a bor kapcsolatát.

Sághy M. Christo vivere : egyház, világ, aszkézis a késő antik Galliában. In: Füzes Á, Legeza L, editors. Memoriae tradere : Tanulmányok és írások Török József hatvanadik születésnapjára. Budapest: Mikes Kiadó; 2006. p. 281-93. Abstract

Christo vivere : egyház, világ, aszkézis a késő antik Galliában

Christo vivere : church, world and asceticism in late ancient Gaul

Sághy M. La notion du 'lieu saint' dans les premières vies de saints. In: Caseau B, Cheynet J-C, Déroche V, editors. Pèlerinages et lieux saints dans l'antiquité et le moyen âge : mélanges offerts à Pierre Maraval. Paris: Association des Amis du Centre d’Histoire et Civilisation de Byzance; 2006. p. 429-42.
Sághy M. Mary of Hungary I. In: Schaus M, editor. Women and gender in medieval Europe : an encyclopedia. Vol 14. New York: Routledge; 2006. 535. (The Routledge encyclopedias of the Middle Ages; vol 14).
Sághy M. Mary of Hungary II. In: Schaus M, editor. Women and gender in medieval Europe : an encyclopedia. Vol 14. New York: Routledge; 2006. p. 535-6. (The Routledge encyclopedias of the Middle Ages; vol 14).
Sághy M. Jadwiga. In: Schaus M, editor. Women and gender in medieval Europe : an encyclopedia. Vol 14. New York: Routledge; 2006. 421. (The Routledge encyclopedias of the Middle Ages; vol 14).
Sághy M. A katharok. Rubicon. 2006;17(5-6):90-2.
Sághy M. Catena : Monográfiák. Vol 7. Budapest: Kairosz Kiadó; 2005. Abstract

Catena : Monográfiák

The Friends of God : Holy Men and Holy Biography in Late Antiquity

Catena : Forditások. Vol 7. Sághy M, editor. Budapest: Paulus Hungarus; 2004.
Sághy M. Népvándorlás, új etnikumok, lovas nomádok. In: Klaniczay G, editor. Európa ezer éve : A középkor. Vol 1. Budapest: Osiris; 2004. p. 87-98. (Osiris tankönyvek; vol 1). Abstract

Népvándorlás, új etnikumok, lovas nomádok

The Barbarian Invasions, New Ethnic Groups, Nomadic Peoples

Sághy M. Egyház, szerzetesség, térítés a kora középkorban. In: Klaniczay G, editor. Európa ezer éve : A középkor. Vol 1. Budapest: Osiris; 2004. p. 117-32. (Osiris tankönyvek; vol 1). Abstract

Egyház, szerzetesség, térítés a kora középkorban

Church, Monasticism, Mission in Late Antiquity and in the Early Middle Ages

Sághy M. Új európai dinasztiák. In: Klaniczay G, editor. Európa ezer éve : A középkor. Vol 1. Budapest: Osiris; 2004. p. 244-56. (Osiris tankönyvek; vol 1). Abstract

Új európai dinasztiák

New European Dynasties

Sághy M. Az avignoni pápaság és a nagy egyházszakadás. In: Klaniczay G, editor. Európa ezer éve : A középkor. Vol 2. Budapest: Osiris; 2004. p. 169-85. (Osiris tankönyvek; vol 2). Abstract

Az avignoni pápaság és a nagy egyházszakadás

The Avignon Papacy and the Great Schism

Sághy M. Anglia, Franciaország, Németalföld a százéves háború korában. In: Klaniczay G, editor. Európa ezer éve : A középkor. Vol 2. Budapest: Osiris; 2004. p. 186-98. (Osiris tankönyvek; vol 2).
Sághy M. A késő középkori nemzetállamok és a rendiség Nyugat-Európában. In: Klaniczay G, editor. Európa ezer éve : A középkor. Vol 2. Budapest: Osiris; 2004. p. 310-22. (Osiris tankönyvek; vol 2). Abstract

A késő középkori nemzetállamok és a rendiség Nyugat-Európában

Estates and Nation-States in the Late Middle Age

Sághy M. A lerinumi Paradicsom : szerzetesség az 5. századi Provance-ban. In: Erdei G, Nagy B, editors. Változatok a történelemre : tanulmányok Székely György tiszteletére. Vol 14. Budapest: Budapesti Történeti Múzeum; 2004. p. 103-10. (Monumenta historica Budapestinensia; vol 14). Abstract

A lerinumi Paradicsom : szerzetesség az 5. századi Provance-ban

The paradise of Lérins : monasticism in 5th-century Provence

Sághy M. Catena : Monográfiák. Vol 3. Budapest: Hungarus Paulus; 2003. Abstract

Catena : Monográfiák

Poems and Martyrs : Pope Damasus and The Cult of the Roman Martyrs, A. D. 366-384

Sághy M. Corpora sanctorum retinent veneranda sepulcra : vértanúkultusz és keresztény frakcióharcok Damasus pápa korában. In: Nemeshegyi P, Rihmer Z, editors. A Magyar Patrisztikai Társaság I. konferenciája az ókori kereszténységről : Kecskemét, 2001. június 21-23. Vol 1. Budapest: Szent István Társulat; 2002. p. 207-19. (Studia patrum; vol 1).
Sághy M. Püspök és város : Gelasius és a Lupercalia az V. század végi Rómában. In: Csonka-Takács E, Czövek J, Takács A, editors. Mir-susne-xum : tanulmánykötet Hoppál Mihály tiszteletére. Vol 2. Budapest: Akadémiai Kiadó; 2002. p. 435-53.
Sághy M. The making of the Christian kingdom in Hungary. In: Urbańczyk P, editor. Europe around the year 1000. Warszawa: Wydawnictwo DiG; 2001. p. 451-64. Abstract

The making of the Christian kingdom in Hungary

Discusses the political and diplomatic steps taken by Stephen I to ensure his coronation on 1 January 1001 by Pope Sylvester II, drawing particularly on the chronicle of Hartvic of Győr.

Sághy M. L'organisation des Églises en Hongrie autour de l'An Mil : le cas de l'éveché de Csanad. In: Nuvolone FG, editor. Gerberto d'Aurillac da abate di Bobbio a papa dell'anno 1000 : atti del Congresso internazionale, Bobbio, Auditorium di S. Chiara, 28-30 settembre 2000. Vol 4. Bobbio: Associazione culturale Amici di Archivum bobiense; 2001. p. 469-81. (Archivum Bobiense : Studia; vol 4).
Sághy M. Crusade and nationalism : Pierre Dubois, the Holy Land, and French hegemony. In: of Studies CEUDM, Hunyadi Z, Laszlovszky J, editors. The crusades and the military orders : expanding the frontiers of medieval Latin christianity. Vol 1. Budapest: Central European University. Department of Medieval Studies; 2001. p. 43-50. (CEU Medievalia; vol 1).
Sághy M. Les femmes de la noblesse angevine en Hongrie. In: française de Rome É, editor. La noblesse dans les territoires angevins a la fin du Moyen Âge. Vol 275. Rome: École française de Rome; 2000. p. 165-74. (Collection de l'École française de Rome; vol 275).

Scinditur in partes populus : Pope Damasus and the Martyrs of Rome

Pope Damasus (366&ndash:384) was the impresario of the late antique cult of the martyrs at Rome. Damasus celebrated the martyrs with epigrams written in Virgilian hexameters which he had engraved in exquisite lettering on their tombs. This article investigates the specifically Roman context of these activities as a means of shedding new light on Damasus' purposes. The enhancement of the cult of the Roman martyrs was more than a stage in the process of christianisation, creating Christian but still distinctively Roman holy patrons for the urbs. It was also directed against rival Christian traditions, including Nicene splinter groups such as the Ursinians and Luciferians who contested Damasus' election. The epi grams allowed Damasus to inscribe very specific and carefully shaped meanings on strategic and often contested sites within the Christian topography of Rome. By placing the Damasan epigrams in the context of a bloody ecclesiastical factionalism in Rome, this paper argues that these very public celebrations of the martyrs were used to promote concord and consensus within the Catholic community in Rome.

Sághy M. Keresztes háború és nemzeti propaganda : Pierre Dubois : A Szentföld visszafoglalásáról. In: Klaniczay G, Nagy B, editors. A középkor szeretete : történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére. Budapest: ELTE BTK Közép- Koraújkori Történeti Tanszék; 1999. p. 121-31. Abstract

Keresztes háború és nemzeti propaganda : Pierre Dubois : A Szentföld visszafoglalásáról

Crusade and national propaganda : Pierre Dubois's De recuperatione Terre Sancte

Sághy M. Prayer at the Tomb of the Martyrs. In: Augustinianum IP, editor. La preghiera nel tardo antico : dalle origini ad Agostino; XXVII Incontro di Studiosi dell'Antichità Cristiana, Roma, 7 – 9 maggio 1998. Vol 66. Roma: Institutum Patristicum Augustinianum; 1999. p. 519-37. (Studia ephemeridis Augustinianum; vol 66).
Sághy M. The adventus of Constantius II to Rome 357 A.D. In: Nagy B, Sebők M, editors. The man of many devices, who wandered full many ways ... : Festschrift in honor of János M. Bak. Budapest: CEU Press; 1999. p. 148-59.
Sághy M. Le baptême de saint Etienne de Hongrie. In: Rouche M, editor. Clovis : histoire & mémoire. Vol 2. Paris: Presses de l'Université de Paris-Sorbonne; 1997. p. 437-52.
Sághy M. Aspects de la christianisation des Hongrois aux IXe – Xe siecles. In: Urbańczyk P, editor. Early christianity in Central and East Europe. Vol 1. Warszawa: Semper; 1997. p. 53-66. (Christianity in East Central Europe and its relations with the West and the East; vol 1).
Sághy M. La christianisation de la Hongrie. In: Charbonnel N, Iung J-E, editors. Gerbert l'européen : actes du colloque d'Aurillac 4-7 juin 1996. Vol 3. Aurillac: Société des Lettres, Sciences et Arts "La Haut-Auvergne"; 1997. p. 255-62. (Mémoires de la Sociéte des lettres, sciences et art "La Haute-Auvergne"; vol 3).
Sághy M. 854, 1054, 1077, 1356. In: Poór J, editor. Ötven nagyon fontos évszám : Fejezetek az egyetemes és a magyar történelemből. Budapest: Lord Könyvkiadó; 1995.
Sághy M. Conversio Animae. Augustinian Studies. 1995;26(2):81-108. Abstract

Conversio Animae

Comparison of s. Augustine's early writings, s. Bonaventura's Itinerarium mentis in Deum and Petrarca's letter on Mont Ventoux.

Sághy M. A nők városa. In: Jónás IS, editor. Társadalomtörténeti tanulmányok a közeli és a régmúltból : emlékkönyv Székely György 70. születésnapjára. Budapest: ELTE BTK Egyetmes Történeti Tanszék; 1994. p. 108-15. Abstract

A nők városa

The city of women

Sághy M. A nők városa. Café Bábel. 1994;4(11-12):109-18.