Publications of Szakács, B.Z.

Szakács BZ. Megjegyzések korai ciszterci templomaink szentélyformáihoz. In: Guitman B, editor. A ciszterci rend Magyarországon és Közép-Európában. Vol 5. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar; 2009. p. 146-61. (Művelődéstörténeti műhely : Rendtörténeti konferenciák; vol 5). Abstract

Megjegyzések korai ciszterci templomaink szentélyformáihoz

Notes on the arrangement of the sanctuaries of early Hungarian Cistercian churches

Szakács BZ. Szent László a XIV. századi kódexfestészetben. In: Molnár Á, editor. Csodaszarvas : őstörténet, vallás és néphagyomány. Vol 3. Budapest: Molnár; 2009. p. 111-23. Abstract

Szent László a XIV. századi kódexfestészetben

Saint Ladislas in 14th-century manuscript illumination

Szakács BZ. Középkor. In: Bellák G, editor. Magyar művészet. Vol 16. Budapest: Corvina; 2009. p. 15-99. (A művészet története; vol 16). Abstract

Középkor

The Middle Ages

Szakács BZ. Mária születése a keszthelyi ferences templomban. In: Tüskés A, editor. Omnis creatura significans : Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára : Essays in Honour of Mária Prokopp. Budapest: CentrArt Egyesület; 2009. p. 123-8. Abstract

Mária születése a keszthelyi ferences templomban

The Birth of the Virgin in the Franciscan Church of Keszthely

Szakács BZ. The Ambulatory of Zalavár. Hortus Artium Mediaevalium. 2009;15:161-70.

A római Santo Stefano Rotondo a reneszánsz szemüvegén át és anélkül

The Santo Stefano Rotondo in Rome through the glasses of the Renaissance – and without them

County to country : regional aspects in the research of Romanesque art in Hungary

The usual framework of Romanesque studies is the province, such as Burgundy, Tuscany or Bavaria. In Hungary, however, it has no tradition. The usual framework is either a smaller unit (county, megye in Hungarian) or a larger territory: the entire medieval Hungarian Kingdom, i.e. the Carpathian Basin. This paper discusses the historiography of these two traditions starting with the first Hungarian art historian generation (Arnold Ipolyi, Flóris Rómer, Imre Henszlmann) to contemporaneous efforts of the topographical works of historic monuments and collections of medieval churches, mainly compiled by archaeologists on the level of the county. On the other hand, each generation published its own summary of Romanesque art of Hungary. The regional aspect is a new trend, started by the exhibition on Transdanubia in 1994, however, monographic studies are still missing.

Book review : European Art of the Fourteenth Century

This article reviews the book "European Art of the Fourteenth Century : Art through the Centuries" by Sandra Baragli.

Szakács BZ. Magyarország építészete a tatárjárás korában. In: Ritoók Á, Garam É, editors. A tatárjárás. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum; 2007. p. 107-12. Abstract

Magyarország építészete a tatárjárás korában

The architecture of Hungary in the period of the Mongol invasion

Szakács BZ. Toronyaljak és toronyközök a magyarországi romanikában. In: Szőcs PL, Rusu AA, editors. Arhitectura religioasă medievală din Transilvania. Vol 4. Satu Mare: Muzeului Sătmărean; 2007. p. 7-36. Abstract

Toronyaljak és toronyközök a magyarországi romanikában

The ground floor of the western complexes in Hungarian Romanesque churches

Szakács BZ. Szent Imre legendája a Magyar Anjou Legendáriumban. In: Kerny T, editor. Szent Imre 1000 éve : Székesfehérvár 1007-2007 : tanulmányok Szent Imre tiszteletére születésének ezredik évfordulója alkalmából. Vol 1. Székesfehérvár: Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum; 2007. p. 88-91, 210. (A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai; vol 1). Abstract

Szent Imre legendája a Magyar Anjou Legendáriumban

The Legend of St Emeric in the Hungarian Angevin Legendary

Berend N, Laszlovszky J, Szakács BZ. The kingdom of Hungary. In: Berend N, editor. Christianization and the rise of Christian monarchy : Scandinavia, Central Europe and Rus' c. 900-1200. Cambridge: Cambridge University Press; 2007. p. 319-68. Abstract

The kingdom of Hungary

Discusses pre-Christian religion, conversion and the relationship between religion and royal power.

Homlokzatok színessége a romanikában

The colours of the façades of Romanesque buildings

A Magyar Anjou Legendárium képi rendszerei

The Visual World of the Hungarian Angevin Legendary

Szakács BZ. Képek kultusza középkori kódexekben. In: Barna G, editor. Kép, képmás, kultusz. Vol 16. Szeged: Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék; 2006. p. 13-21. (Szegedi vallási néprajzi könyvtár; vol 16). Abstract

Képek kultusza középkori kódexekben

The cult of images in medieval manuscripts

Szakács BZ. A lovagrendek művészete a középkori Magyarországon. In: Laszlovszky J, Majorossy J, Zsengellér J, editors. Magyarország és a keresztes háborúk : Lovagrendek és emlékeik. Máriabesenyő: Attraktor; 2006. p. 239-49. Abstract

A lovagrendek művészete a középkori Magyarországon

The art of the Crusader Orders in medieval Hungary

Szakács BZ. Cathedrals in the Early 13th Century in Hungary. In: Rusu AA, editor. Secolul al XIII-lea pe meleagurile locuite de către români. Cluj-Napoca: Mega; 2006. p. 179-205.
Szakács BZ. Saints of the Knights – Knights of the Saints : Patterns of Patronage at the Court of Sigismund. In: Pauly M, Reinert F, editors. Sigismund von Luxemburg : Ein Kaiser in Europa : Tagungsband des internationalen historischen und kunsthistorischen Kongress in Luxemburg, 8.-10. Juni 2005. Mainz: Philipp von Zabern; 2006. p. 319-30.
Szakács BZ. Bildnis des Oswald von Wolkenstein. In: Takács I, editor. Sigismundus Rex et Imperator : Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg 1387-1437 : Ausstellungskatalog. Mainz: Philipp von Zabern; 2006. p. 343-4.
Szakács BZ. Oswald von Wolkenstein portréja. In: Takács I, editor. Sigismundus Rex et Imperator : Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában 1387-1437 : Kiállítási katalógus. Mainz: Philipp von Zabern; 2006. p. 343-4. Abstract

Oswald von Wolkenstein portréja

Portrait of Oswald von Wolkentstein

Between chronicle and legend : image cycles of St Ladislas in fourteenth-century Hungarian manuscripts

Compares the Hungarian Angevin Legendary (MS. Città del Vaticano, B.A.V., Vat.lat.8541) with the Hungarian Illuminated Chronicle (MS. Budapest, Országos Széchenyi Könyvtár, Lat.404).

Szentesi E, Dávid F, Szakács BZ. Feldebrői templom. In: Kőszeghy P, editor. Magyar művelődéstörténeti lexikon : középkor és kora újkor. Vol 3. Budapest: Balassi Kiadó; 2005. p. 47-51.
Szakács BZ. Másolás és újraalkotás : a pécsi altemplomi lejáratok domborművei. Ars Hungarica : a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának közleményei. 2005;33(2):241-56. Abstract

Másolás és újraalkotás : a pécsi altemplomi lejáratok domborművei

Copy and recreation : the relieves at the entrances of the crypt of the cathedral in Pécs

Szakács BZ. A templomok nyugati térelrendezése és a "nemzetségi monostor" kérdése. In: Marcu-Istrate D, Rusu AA, Szőcs PL, editors. Arhitectura religioasă medievală din Transilvania. Vol 3. Satu Mare: Muzeului Sătmărean; 2004. p. 71-98. Abstract

A templomok nyugati térelrendezése és a "nemzetségi monostor" kérdése

Western complexes of the medieval Hungarian churches and the problem of the "kindred monastery"

Szakács BZ. The Art History of Mediaeval East-Central Europe reflected in Local Photo Archives. In: Born R, Janatková A, Labuda AS, editors. Die Kunsthistoriographien in Ostmitteleuropa und der nationale Diskurs. Vol 1. Berlin: Mann; 2004. p. 200-13. (Humboldt-Schriften zur Kunst- und Bildgeschichte; vol 1).
Szakács BZ. Állandó alaprajzok – változó vélemények? : megjegyzések a "bencés templomtípus" magyarországi pályafutásához. In: Bodnár S, editor. Maradandóság és változás : művészettörténeti konferencia, Ráckeve, 2000. Budapest: MTA Művészettörténeti Kutatóintézet; 2004. p. 25-37.

Book review : L'architecture gothique au service de la liturgie

This article reviews the book "L'architecture gothique au service de la liturgie" by Agnes Bos and Xavier Dectot.

Szakács BZ. Szentháromság-ábrázolások a középkori Magyarországon. In: Barna G, editor. "Oh, boldogságos Háromság" : tanulmányok a Szentháromság tiszteletéről. Vol 12. Budapest: Paulus Hungarus; 2003. p. 13-36. (Szegedi vallási néprajzi könyvtár; vol 12). Abstract

Szentháromság-ábrázolások a középkori Magyarországon

Representations of the Holy Trinity in medieval Hungary

Szakács BZ. From "imago" to "historia" : the initials of the Istanbul Antiphonal. Acta historiae artium Academiae Scientiarum Hungaricae. 2003;44(1-4):35-45. Abstract

From "imago" to "historia" : the initials of the Istanbul Antiphonal

The paper is a case-study discussing the role of imagoand historiain the Istanbul Antiphonal, a Hungarian 14th-century illuminated manuscript recently discovered and published in a facsimile edition. On the one hand, the two types ipso factoplay different roles in the codex: imaginesare usually connected to saints (therefore they culminate in the sanctoralepart) while historiaeare to be found mainly in the temporale.On the other hand, examples of both of the image types can be found in both parts, sometimes mixing the two genres. There is a tendency to give more and more place to the narrative, still, keeping important positions for the imago(e.g. at the beginning and the end of the cycles). Finally, there are cases when both of them are used for the same feast in different size, revealing that (at least in some cases) imagois hierarchically lower than historia.

Book review : Studien zur Wandmalerei um 1400 in der Slowakei

This article reviews the book "Studien zur Wandmalerei um 1400 in der Slowakei" by Dušan Buran.

Szakács BZ. Remarks on the filigree of the Holy Crown of Hungary. Acta historiae artium Academiae Scientiarum Hungaricae. 2002;43(1-4):52-61.
Szakács BZ. A fájdalmas Szentháromság (Notgottes) ábrázolásai a középkori Magyarországon. Ars Hungarica : a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának közleményei. 2002;30(1):5-24. Abstract

A fájdalmas Szentháromság (Notgottes) ábrázolásai a középkori Magyarországon

Representations of the "Not Gottes" in medieval Hungary

Book review : Paradisum plantavit : bencés monostorok a középkori Magyarországon : benedictine monasteries in Medieval Hungary

This article reviews the book "Paradisum plantavit : bencés monostorok a középkori Magyarországon : benedictine monasteries in Medieval Hungary" edited by Imre Takács.

Book review : Tesori della Croazia – Blago Trogirskih Riznica

This article reviews the books "Tesori della Croazia : restaurati da Venetian Heritage inc" by Joško Belamarić and "Blago Trogirskih Riznica : umjetničko i kulturno naslijede od 1000. do 1600" by Biserka Rauter Plančić.

CEU Medievalia. Vol 2. Szakács BZ, editor. Budapest: Central European University. Department of Medieval Studies; 2001.
Szakács BZ. "Párhuzamos életrajzok" : A Magyar Anjou Legendárium Márton- és Gellért-ciklusa. In: Barna G, editor. A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete. Vol 8. Szeged: SZTE Néprajzi Tanszék; 2001. p. 17-31. (Szegedi vallási néprajzi könyvtár; vol 8). Abstract

"Párhuzamos életrajzok" : A Magyar Anjou Legendárium Márton- és Gellért-ciklusa

'Parallel Lives' : St. Martin and St. Gerard in the Hungarian Angevin Legendary

Szakács BZ. General Introduction. In: Guide to visual resources of medieval East-Central Europe. Vol 2. Budapest: Central European University. Department of Medieval Studies; 2001. p. 1-10. (CEU Medievalia; vol 2).
Szakács BZ. Hungary : Introduction : Notes on the history of visual documentation in Hungary. In: Guide to visual resources of medieval East-Central Europe. Vol 2. Budapest: Central European University. Department of Medieval Studies; 2001. p. 83-95. (CEU Medievalia; vol 2).
Szakács BZ. Le culte des saints à la cour et le Légendaire des Anjou-Hongrie. In: général M-et-LC:, editor. L'Europe des Anjou : aventure des princes angevins du XIIIe au XVe siècle. Paris: Somogy; 2001. p. 194-201.

Három kódex : Az országos Széchenyi Könyvtár milleniumi kiállítása

Three codices

Book review : A Dél-Alföld felfedezése

This article reviews the book "A Középkori Dél-Alföld és Szer" edited by Tibor Kollár.

Szakács BZ. Az oszlop az Árpád-kori építészetben. In: Rostás T, Simon A, editors. Tanulmányok Tóth Sándor 60. születésnapjára. Budapest: ELTE BTK Hallgatói Önkormányzat; 2000. p. 9-30. Abstract

Az oszlop az Árpád-kori építészetben

The column in Hungarian architecture, 11th-13th centuries

Az államalapítás korának építészete Magyarországon

Architecture of the age of foundation of the state of Hungary

Book review : A jáki apostolszobrok

This article reviews the book "A jáki apostolszobrok" edited by Edit Szentesi and Péter Ujvári.

Szakács BZ. Szent Márton a Magyar Anjou Legendáriumban. In: Savariensis SS, editor. Szent Márton (316-397) emléke : konferencia halálának 1600. évfordulója alkalmából : Szombathely, 1997. április 22. Vol 1. Szombathely: Savaria University Press; 1999. p. 55-67. (Documenta Savariensia; vol 1). Abstract

Szent Márton a Magyar Anjou Legendáriumban

St. Martin in the Hungarian Angevin Legendary

Szakács BZ. The Holy Father and the devils, or could the Hungarian Angevin Legendary have been ordered for a pope? In: Nagy B, Sebők M, editors. The man of many devices, who wandered full many ways ... : Festschrift in honor of János M. Bak. Budapest: CEU Press; 1999. p. 52-60.

Book review : The allegory of the church : romanesque portals and their verse inscriptions

This article reviews the book "The allegory of the church : romanesque portals and their verse inscriptions" by Calvin B. Kendall.

Klaniczay G, Sajó T, Szakács BZ. Vinum vetus in utres novos : Conclusioni sull'edizione CD del Leggendario ungherese angioino. In: per il Evo ISIM, editor. L’État Angevin : Pouvoir, culture et société entre XIIIe et XIVe siècle. Rome: École française de Rome; 1998. p. 301-15.
Szakács BZ. Két Tours-i püspök : Szt. Márton és Szt. Bereck a Magyar Anjou Legendáriumban. Ars Hungarica : a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának közleményei. 1997;25(1-2):57-68. Abstract

Két Tours-i püspök : Szt. Márton és Szt. Bereck a Magyar Anjou Legendáriumban

Two bishops of Tours : St. Martin and St. Brictius in the Hungarian Angevin Legendary

Szakács BZ. Egy levelezőlap a Szentkoronáról. Ars Hungarica : a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának közleményei. 1996;24:219-21. Abstract

Egy levelezőlap a Szentkoronáról

A postcard on the Holy Crown of Hungary, source edition

Szakács BZ. Ambivalent Spaces in Western Complexes of Medieval Hungarian Conventual Churches. In: Zagórski Z, editor. Czas i przestrzeń w kulturze średniowiecza. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; 1994. p. 30-2.

Book review : Gerecze Péter fényképhagyatéka

This article reviews the book "Gerecze Péter fényképhagyatéka" by Zsuzsanna Ildikó Bakó.

Szakács BZ. Zur Typologie der Westemporen. In: Oriško Š, editor. Mitteleuropa : Kunst, Regionen, Beziehungen. Bratislava: Stimul; 1993. p. 4-13.
Szakács BZ. A Glance at Pre-Romanesque : The Front Cover of the Book of Pericopes of Henry II. In: Zagórski Z, editor. Obraz, słowo, gest i muzyka w kulturze średniowiecznej Europy. Vol 109. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; 1993. p. 67-72. (Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce; vol 109).
Mediaevalia : Középkori eszmetörténeti tanulmányok. Szakács BZ, editor. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Középkori Egyetemes Történeti Tudományos Diákkör; 1992.
Somfai A. Az epikureista : John of Salisbury Policraticusának etikai interpretációja. In: Szakács BZ, editor. Mediaevalia : Középkori eszmetörténeti tanulmányok. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Középkori Egyetemes Történeti Tudományos Diákkör; 1992. p. 32-52.
Szakács BZ. Parvulus puer formatus : Az angyali üdvözlet ikonográfiája. In: Szakács BZ, editor. Mediaevalia : Középkori eszmetörténeti tanulmányok. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Középkori Egyetemes Történeti Tudományos Diákkör; 1992. p. 96-120.

Book review : A naumburgi donátorszobrok : Beszámoló és kérdések

This article reviews the book "A naumburgi donátorszobrok : Beszámoló és kérdések" by Willibald Sauerländer.