Publications of Simon, A.

Szakács BZ. Az oszlop az Árpád-kori építészetben. In: Rostás T, Simon A, editors. Tanulmányok Tóth Sándor 60. születésnapjára. Budapest: ELTE BTK Hallgatói Önkormányzat; 2000. p. 9-30. Abstract

Az oszlop az Árpád-kori építészetben

The column in Hungarian architecture, 11th-13th centuries