Publications of Csaba, L.

Csaba L. The Hungarian Puzzle: Editorial. Intereconomics/Review of European Economic Policy. 2008;43(2008):122-3.
Csaba L. Merre tovább, Európa? Magyar Szemle. 2008;17(5-6):35-61.

Book review: Móczár József: Fejezetek a modern közgazdaság-tudományból

Boook Review: Móczár József: Fejezetek a modern közgazdaság-tudományból

Csaba L. Hungary in the EU: Challenges and Prospects. Belniak S, editor. Tarnow-Brusszel; 2008. (MWSZE-EU 6 framework).
Csaba L. Balance Sheet and Perspectives of Eastward Enlargement: A Great Success or the Last Nail in the Coffin of the EU? In: K. Y, Mizobata S, editors. Melting boundaries : institutional transformation in the wider Europe. Kyoto University Press; 2007. p. 43-65. Abstract

Balance Sheet and Perspectives of Eastward Enlargement: A Great Success or the Last Nail in the Coffin of the EU?

The paper examines conditions of enlargement to the East and asks, if, and to what degree, enlargement of a basically unreformed EU has been at the root of the crisis of 2005? Part Two surveys major components of, and eventual “solution” to, this crisis, while Part Three offers potential avenues for a real breakthrough, once the usual extrapolation exercises will be overcome.

Csaba L. Optimal Transition Trajectories? In: Estrin S, Kolodko GW, Uvalic M, editors. Transition and Beyond. New York - Houndmills: Palgrave; 2007. p. 263-77.

Innovation, imitation and adaptation: The experience of fifteen years of upscaling Hungarian economic higher education

Part One of the paper is devoted to the structural features of changes inhigher education in terms of contents and space as well as organizational structure. PartTwo is devoted to the analysis of status quo and perspectives. From this, in Part Threerecommendations and suggestions follow. The major finding is that approximation to theWest European standards has already replicated the structural weaknesses of thosesystems. The mismatch between ideology and bureaucracy- inspired changes in highereducation on the one hand, and labor market demand in the medium to long run on theother has intensified and is likely to grow in the future.

Lévai Imre: A komplex világrendszer evolúciója

Book review: Lévai Imre: A komplex világrendszer evolúciója

Csaba L. A posztkommunista átmenet közgazdaságtana. Vol 19.; 2007. (BUKSZ/Budapest review of Books; vol 19; no 2).

Az élhetőbb Magyarország esélye

A tanulmány azt a kérdést vizsgálja, hogy társadalmi értelemben mennyire volt sikeres Magyarország átalakulása az elmúlt két évtizedben. Megállapítja, hogy a gazdasági siker és a társadalmi deficit kettőssége mellett az első másfél évtized tartalékai kifulladóban vannak. Az uniós tagság csak esélyt, de nem biztosítékot jelent az új szakasz sikeres végbevitelére. 2007-ben jelentősen más kihívások előtt áll az ország, mint 1995-ben állt. Ebből is adódóan a fenntartható növekedés és az eddigieknél eredményesebb társadalompolitika kettősére, az ezt megalapozó irányok fölvázolására teszünk kísérletet.

Átmenet vagy spontán rend(etlenség)?

Az írás arra a kérdésre keresi a választ, hogy a két évtized után tartóssá, vagyis trenddé váló gazdasági és társadalmi eltérések a „posztkommunista” országok között milyen okokra vezethetõk vissza. Másodsorban azt elemzi, mi a jelentõsége e sokrétû különbségek modellszerû kategorizálásának. Ennek alapja az állami szerepvállalás mértéke és minõsége. Végül harmadikként azt a kérdéskört vizsgálja, hogy az eltérések milyen következményekkel járnak. A fõ következtetés az, hogy a közösségi választások ugyan jelentõsek, ezek szerepe azonban a pályafüggõséghez képest sokkal kisebb, mint azt a legtöbb elmélet föltételezi. Az eredmény – Hayekkel szólva (Hayek [1995]) – emberi cselekvés, ámde nem emberi tervezet szülötte.

Hungary Embracing Globalization: The Challenge of Competitiveness

This think piece is an attempt to survey the evolution of competitiveness in a small open economy under the angle of costs and benefits of globalisation. First a historical survey assesses the road leading to the present sage of transnationalization. Then a situation assessment is presented, followed by a survey of challenges and factors of competitiveness. Finally some general lessons are listed, without attempting to be exhaustive.

Csaba L. Hullámvasúton I. Magyar Szemle. 2007;16(9-10):91-110.
Csaba L. Hullámvasúton II. Magyar Szemle. 2007;16(11-12):57-69.
Csaba L. Governance and Growth. Külgazdaság. 2007;51(1-2):42-56.
Csaba L. Global economy – global polity? In: Krassilchikov V, I.Lévai, editors. Development and the challenge of the 21st century. Budapest: L'Harmattan; 2006.
Csaba L. Privatization, equity and the public purpose. In: Islamoglou H, editor. Globalization and social justice. Berkeley: UC Press; 2006.

Változó erőtérben – Változó egyensúlyozás

A cikk azt a kérdést elemzi, hogy Magyarország nemzetközi beágyazottságának megváltozása miként alakította a hazai gazdasági rendszert a piacgazdaságtól a piacgazdaságig vezető 45 éves kitérő során. Ennek keretében kitűntetett módon vizsgáljuk azt, hogy a nemzetközi pénzügyi szervezetekkel kapcsolatos politika miként hathatott a korszakban meghatározó szovjet befolyási övezet keretében.

A stabilitási és növekedési egyezmény új politikai gazdaságtanáról

A Közgazdasági Szemle 2003–2005 között számos olyan elemzést közölt, aminek tárgya az Európai Unió régi és új tagállamaiban megfigyelhetõ folyamatok statisztikai elemzése volt, s ennek alapján értékelték a stabilitási és növekedési egyezmény fenntarthatóságát, a közös valuta bevezethetõségét az új tagállamokba, valamint az ehhez vezetõ célszerû utat. Ebben az írásban – a korábban megjelent elemzések kiegészítéseképpen – arra teszünk kísérletet, hogy megvizsgáljuk: a szakmai és politikai viták kereszttüzében álló megoldás, a szabálykövetõ államháztartási politika európai változata valóban csak „ostobaság”, mint Romano Prodi egyszer vélte, vagy inkább olyan, valós közgazdasági tartalmat hordozó keretnek kell tekintenünk, amelynek a betartása, sõt, az elõírtakon túlmutatóan szigorú alkalmazása az új EU-tagállamok fenntartható fejlõdésének elõfeltétele, különösen közép- és hosszú távon.

Gazdasági növekedés, egyensúly és foglalkoztatás az Európai Unióban

Az írás azt a kérdést vizsgálja, hogy a 2005 márciusában átértelmezett lisszaboni stratégia, valamint a 2005 decemberében elfogadott 2007-2013 közti pénzügyi keret mennyiben alapozza meg az EU gazdasági teljesítményének javulását. Igazoljuk, hogy az eurószklerózis okai nem vezethetők vissza a pénzügyi szabályrendszer túlzott szigorára. Ellenkezőleg, a laza költségvetési politika és a szerkezeti reformok elmaradása miatt nem érvényesül az új tagállamok számára az integráció növekedésgyorsító hatása.

Csaba L. Lányi Kamilla (1929-2006). Közgazdasági Szemle. 2006;53:581-582.

Social Change in Central and Eastern Europe: General Trends and National Patterns

The paper addresses five issue areas. First it describes the plurality of trajectories in central and eastern European transformations, offering a broad typology. Then it addresses the drift between acceptance of democracy and the market, owing to growing inequalities. Third, problems of poverty and exclusion are addressed. Fourth, it is addressed if any known model of redistribution emerged in the post-transition economies. Fifth, consequences of the populist turn in European policies are being analyzed. Influences of the EU practices will be dealt with and some preliminary conclusions drawn. These suggest a strong intertwining between social and economic performance that limit theoretically conceivable – neoliberal, social democratic, postmodern or conservative – policy choices.

Csaba L. European governance : The challenges ahead. In: Kuklinski A, Pawlowski K, editors. Europe – the global challenges. Nowy Sacz: WBS - National Louis University; 2005. p. 115-25. (Recifer Eurofutures Publication Series).
Csaba L. Globalization and Europeanization: A double challenge for Central Europ. In: Kolodko G, editor. Globalization and social stress. New York: Nova Science Publishers; 2005. p. 201-22.
Csaba L. Growth Theory and the New Economy – A Neo-Institutionalist Perspective. In: Hámori B, Czeglédi P, Jankovics L, Sági B, editors. Paradigm Shift – Information, Knowledge and Innovation in the New Economy. Debrecen: University of Debrecen; 2005. p. 183-208. (Competitio könyvek; no 4).
Csaba L. Transnational markets and local politics. In: Csaba L, editor. The new political economy of emerging Europe. Budapest: Akadémiai Kiadó; 2005. p. 109-38.

Dougles North: Understanding the process of economic change

Book review: Understanding the process of economic change / Douglass North. – Princeton and Oxford : Princeton University Press, 2005. 187 p

Csaba L. Releváns közgazdaságtan. Vol 49.; 2005. (Külgazdaság; vol 49; no 4).

Poetry and Reality about the Future of the Union: Reflections on the Dimensions and Nature of the Re-Iaunch of the Lisbon Strategy

This article focuses on the Lisbon Strategy. Ever since its adoption in March 2000 the Lisbon Strategy of the European Union has been seen in at least two dimensions. On the one hand, it was seen as a resolute turn away from the concept of fortress Europe, but also from the more federalist vision of European integration that would have gradually de-emphasised the role of nation states as ultimate power brokers. The Lisbon Strategy has indeed been different from, say, the Stability and Growth Pact which contains only a few, if contested, but clearly operational objectives.

Regulation and Public Sector Development: A Post-Transition Perspective

The article is devoted to the changing role of the major public policy function of regulation and the changing role of the public sector in various phases of systemic change in central and eastern Europe. It surveys the consequences of bloodletting for the civil service and state capactiy in a world increasingly dominated by delocalisation and dematerialisation. Meanwhile a large part of the economy is unlikely to be transformed into purely asset value maximising units, thus the importance of regulating the intermediate forms of activity between public and private firms is going to gain in importance. Limitations of the current EU model, based on traditions rather than attending tasks of the future are highlighted in both the administrative and the enonomic spheres. ABSTRACT FROM AUTHOR Copyright of Post-Communist Economies is the property of Routledge and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts)

Csaba L. The Russian Market Economy. Vol 56. Routledge; 2004. (Europe-Asia Studies; vol 56; no 7). Abstract

The Russian Market Economy

Reviews the book "The Russian Market Economy," by Pekka Sutela.

Csaba L. Erdős Tibor: Fenntartható gazdasági növekedés. Vol 51.; 2004. (Közgazdasági Szemle; vol 51; no 3).

Stalin and Stalinism: a review article

Discusses several books about stalinism. "The Stalin-Kaganovich Correspondence 1931-1936," edited by R.W. Davies, Oleg V. Khlevniuk and E.A. Rees; "Stalinism," edited by David L. Hoffman; "Stalinist Values: The Cultural Norms of Soviet Modernity, 1917-1941," by David L. Hoffman; "Stalin's Terror: High Politics and Mass Repression in the Soviet Union," edited by Barry McLoughlin and Kevin McDermott.

Csaba L. Enlargement – For Crisis or Reform? In: A K, B S, editors. Europe in the Perspective of Global Change. Warsaw: Rewasz; 2003. p. 189-95.
Csaba L. Economics of Transition: A Developmental Approach. In: Kolodko G, editor. Globalizacija, marginalizacija, rozwoj. Warsaw: Wspzlk; 2003.
Csaba L. The role of financing in the growth of the SME sector: the example of Hungary. In: McIntyre R, Dallago B, editors. Small and medium enterprises in transitional economies. London: Palgrave; 2003. p. 185-205.
Csaba L. Globalization and Economic Systems: A Homogeneity Test. In: Krizsan A, Zentai V, editors. Reshaping Globalization: Multilateral Dialogues and New Policy Initiatives. Budapest: CEU Press; 2003. p. 197-217. (CPS Books).
Csaba L. Transition as Development. In: Kolodko GW, editor. Emerging Market Economies. Globalization and Development. Aldershot: Ashgate; 2003. p. 47-74.
Csaba L. Horst Siebert (ed.): Economic Policy Issues of the New Economy. Vol 56. Blackwell Publishing Limited; 2003. (Kyklos; vol 56; no 3). Abstract

Horst Siebert (ed.): Economic Policy Issues of the New Economy

Reviews the book 'Economic Policy Issues of the New Economy,' edited by Horst Siebert.

Csaba L. Deepak Nayyar: Governing Globalization. Vol 56. Blackwell Publishing Limited; 2003. (Kyklos; vol 56; no 2). Abstract

Deepak Nayyar: Governing Globalization

Reviews the non-fiction book 'Governing Globalization. Issues and Institutions,' edited by Deepak Nayyar.

Berend T. Iván-Csató Tamás: One-and-a-Half Centuries of Semi- Successful Modernization

Book review: Berend T. Iván-Csató Tamás: One-and-a-Half Centuries of Semi- Successful Modernization (1848-1989) (Atlantic Studies on Society in Change sorozat, 102. sz., Social Science Monographs, Boulder, Colorado és Atlantic Research and Publications, Inc., Highlan

Csaba L. A kibővítési krízis. Európai Tükör. 2003;8(2-3):16-32.

Designing Financial Systems in Transition Economics

Reviews the non-fiction book 'Designing Financial Systems in Transition Economics. Strategies for Reform in Central and Eastern Europe,' edited by Anna Meyendorff and Anjan V. Thakor.

Csaba L. Transition as Development. Post-Communist Economies. 2003;15(1):3. Abstract

Transition as Development

This article interprets Central and Eastern European transition through the lenses of the post-Washington consensus. It searches for what has proved to be original and theoretically novel in the region if measured against development theory. To what extent does the mainstream remain relevant as an analytical instrument of policy issues? Is it possible to establish a pure economics of transformation? ABSTRACT FROM AUTHOR Copyright of Post-Communist Economies is the property of Routledge and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts)

Reviews

Reviews books on Europe-Asia studies. 'Political Parties in Post-Communist Eastern Europe,' by Paul G. Lewis; 'Uncivil Society? Contentious Politics in Post-Communist Europe,' edited Petr Kopecky and Cas Mudde; 'Baltic Media in Transition,' edited Peeter Vihalemm; 'Evolution of the Hungarian Economy, 1848-1998'; 'Postcommunist Transformation and the Social Sciences: Cross Disciplinary Approaches,' edited by Frank Bonker, Klaus Muller and Andreas Pickel.

Csaba L. Economics in Hungary (1945-2001). In: Kaase M, Sparschuch V, Weininger A, editors. Handbook on Three Social Sciences in Central and Eastern Europe: Economics, Political Science and Sociology. Budapest: Collegium Budapest; 2002. p. 83-101.
Csaba L. Russia's political economy. In: Bugajski J, editor. Toward an understanding of Russia. Washington: Carnegie Endowment for International Peace; 2002. p. 27-44.
Csaba L. Double talk: The political Economy of Eastward Enlargement of the European Union. In: The Political Economy of Slovakiaás Integration in the EU. Bratislava: Nova; 2002. p. 17-40.
Csaba L. Convergence and Divergence in Economic Transformation and Integration. In: Transition – Erosion – Reaction. Frankfurt am Main: Peter Lang; 2002. p. 41-69.
Csaba L. Transformations as a Subject of Economic Thought. In: Bönker F, Müller K, Pickel A, editors. Postcommunist Transformation and the Social Sciences: Cross-Disciplinary Approaches. Lanham: Rowman & Littlefield; 2002. p. 13-47.
Csaba L. Transformation as a Subject of Economic Theory. In: Pickel A, Muller K, editors. Transformation and the Social Sciences. Cross-Disciplinary Approaches. Lanham: Rowman & Littlefield; 2002. p. 13-47.
Csaba L. Az EU kapujában. Gazdaság. 2002;8(1-2):4-15.
Csaba L. Az átalakulás fejlődéselmélete. Közgazdasági Szemle. 2002;49(4):273-91.
Csaba L. The future of the EU: a post-Laeken perspective. Warsaw: Leon Kożmiński Academy of Entrepreneurship and Management; 2002. Abstract

The future of the EU: a post-Laeken perspective

The paper is devoted to the issue of how eastward enlargement is likely toalter European governance in all major areas of redistribution anddecision-making. It forecasts a slow, evolutionary change with a gradualde-emphasis on redistribution and an enhanced focus on efficiency andfunctionality. The Convention may pave the way to a gradual rather than BigBang type of enlargement.

Csaba L. Transition and development. Warsaw: Leon Kożmiński Academy of Entrepreneurship and Management; 2002. Abstract

Transition and development

In the early stages of transformation an ideological view of reverting commandeconomy has dominated public discourse and academic exchanges alike. Since abolition of distortions was not followed by immediate growth, but a systemic vacuum, transformational recession followed. When understanding of the substance of proper policies and institutions improved, it turned out that many problems, primarily of creating conditions for sustainable growth, are similar or comparable to those in developing countries. The evolving post-Washington consensus may offer an appropriate single analytical framework to assess both successes and failures, as well as longer term growth potentials of the postcommunist countries.

Csaba L. Az Unió keleti politikája és kibővítés. In: Forgács I, Inotai A, Wéber A, editors. Az Európai Unió évkönyve 2001. Budapest: Osiris Kiadó; 2001. p. 43-72.
Csaba L. A magyar közgazdaságtan a világáramban - funkcionális áttekintés. In: Ferenc G, editor. Közgyűlési Előadások, 1999. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia; 2001. p. 693-705.
Csaba L. The euro – a new entry barrier? In: Venard B, editor. Economie et management dans les pays en transition. Paris: Cnrs; 2001. p. 81-101.

Júlia Király et al.: Racionalitás és méltányosság. Tanulmányok Augusztinovics Máriának

Book review: Racionalitás és méltányosság. Tanulmányok Augusztinovics Máriának. Szerk.: Király Júlia-Simonovits András-Szász János

Reviews

Reviews several books on politics of European countries. 'Brokers and Bureaucrats: Building Market Institutions in Russia,' by Timothy Frye; 'Hungary on the Road to the European Union: Transition in Blue,'by Laszlo Andor; 'Czechoslovakia: The Velvet Revolution and Beyond,' by Robin H. E. Shepherd.