Publications of V.Nemchinov

Csaba L. Ekonomika perekhodnogo etapa novii tezis nevozmozhnosti. In: V.Nemchinov, Horváth J, editors. Tsentralno-evropeiskii Almanakh. Moscow: Logos; 2008. p. 80-107.