Publications of Bråthen, T.

Sitter N. EUs konkurranserett og -politikk . In: Bråthen T, Unneberg I, editors. Moderne forretningsjus III. Oslo: Fagbokforlaget; 2014.