Publications of Bakke, E.

Sitter N. Ungarn. In: Bakke E, Heidar K, editors. Politikk i Europa. Oslo: Universitetsforlaget; 2013.
Sitter N. Ungarn” [Hungary]. In: Bakke E, Heidar K, Berntzen E, editors. Politikk i Europa. Oslo: Universitetsforlaget; 2013.
Sitter N. Absolute Power? Hungary Twenty Years after the Fall of Communism. In: Bakke E, editor. Twenty Years after the Fall of the Berlin Wall . Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag; 2011.
Sitter N. Ungarn. In: Heidar K, Bakke E, editors. Politikk i Europa : partier, regjeringsmakt, styreform. Oslo: Universitetsforlaget; 2008.
Sitter N. Ungarn – Stabilisering gjennom konkurranse. In: Bakke E, editor. Politisk utvikling i Sentral-Europa og Baltikum si den 1989. Samlaget; 2006.
Sitter N, Bakke E. Østutvidelsen – Sentral-Europa, Baltikum og EU. In: Bakke E, editor. Politisk utvikling i Sentral-Europa og Baltikum siden 1989. Samlaget; 2006.
Sitter N, Bakke E. Patterns of Stability. Party Politics. 2005;11(2):243-63.
Sitter N. Ungarn – stabilisering gjennom konkurranse. In: Bakke E, editor. Politisk utvikling i Sentral-Europa og Baltikum siden 1989. Samlaget; 2002.