Publications of Muraközy, L.

Csaba L. A válságkezelés válsága és a kiút kiúttalansága? In: Muraközy L, editor. Húsz év múlva. Budapest: Akadémiai Kiadó; 2011. p. 220-57.
Csaba L. Paradigmaváltás az európai gazdaságpolitikában? In: Muraközy L, editor. Válságban és válság nélkül. Budapest: Akadémiai Kiadó; 2010. p. 207-40.
Bokros L. Az állam alkati torzulásainak eredete az átmeneti társadalmakban : a visegrádi országok esete különös tekintettel Magyarországra. In: Muraközy L, editor. Fecseg a felszín és hallgat a mély : tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában. Budapest: Akadémiai Kiadó; 2007. p. 213-57. (Gazdaságpolitikai kerekasztal).